SK.png merať

NEURČITOK

 

 • merať

PRECHODNÍK

 

 • merajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • merajúci
 • merajúca
 • merajúce
 • merajúci
 • merajúce
 • merajúce

Minulé Činné

 • meravší
 • meravšia
 • meravšie
 • meravší
 • meravšie
 • meravšie
 

Minulé Trpné

 • meraný
 • meraná
 • merané
 • meraní
 • merané
 • merané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • merám
 • meráš
 • merá
 • meráme
 • meráte
 • merajú

Budúci Čas

 • budem merať
 • budeš merať
 • bude merať
 • budeme merať
 • budete merať
 • budú merať
 

Minulý Čas

 • meral/a/o som
 • meral/a/o si
 • meral/a/o
 • merali sme
 • merali ste
 • merali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • meral/a/o by som
 • meral/a/o by si
 • meral/a/o by
 • merali by sme
 • merali by ste
 • merali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som meral/a/o
 • bol/a/o by si meral/a/o
 • bol/a/o by meral/a/o
 • boli by sme merali
 • boli by ste merali
 • boli by merali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • meraj!
 • nech merá!
 • merajme!
 • merajte!
 • nech merajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • meranie