SK.png meniť

NEURČITOK

 

 • meniť

PRECHODNÍK

 

 • meniac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • meniaci
 • meniaca
 • meniace
 • meniaci
 • meniace
 • meniace

Minulé Činné

 • menivší
 • menivšia
 • menivšie
 • menivší
 • menivšie
 • menivšie
 

Minulé Trpné

 • menený
 • menená
 • menené
 • menení
 • menené
 • menené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • mením
 • meníš
 • mení
 • meníme
 • meníte
 • menia

Budúci Čas

 • budem meniť
 • budeš meniť
 • bude meniť
 • budeme meniť
 • budete meniť
 • budú meniť
 

Minulý Čas

 • menil/a/o som
 • menil/a/o si
 • menil/a/o
 • menili sme
 • menili ste
 • menili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • menil/a/o by som
 • menil/a/o by si
 • menil/a/o by
 • menili by sme
 • menili by ste
 • menili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som menil/a/o
 • bol/a/o by si menil/a/o
 • bol/a/o by menil/a/o
 • boli by sme menili
 • boli by ste menili
 • boli by menili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • meò!
 • nech mení!
 • meòme!
 • meòte!
 • nech menia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • menenie