SK.png mazať

NEURČITOK

 

 • mazať

PRECHODNÍK

 

 • maľúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • maľúci
 • maľúca
 • maľúce
 • maľúci
 • maľúce
 • maľúce

Minulé Činné

 • mazavší
 • mazavšia
 • mazavšie
 • mazavší
 • mazavšie
 • mazavšie
 

Minulé Trpné

 • mazaný
 • mazaná
 • mazané
 • mazaní
 • mazané
 • mazané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • maľem
 • maľeš
 • maľe
 • maľeme
 • maľete
 • maľú

Budúci Čas

 • budem mazať
 • budeš mazať
 • bude mazať
 • budeme mazať
 • budete mazať
 • budú mazať
 

Minulý Čas

 • mazal/a/o som
 • mazal/a/o si
 • mazal/a/o
 • mazali sme
 • mazali ste
 • mazali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • mazal/a/o by som
 • mazal/a/o by si
 • mazal/a/o by
 • mazali by sme
 • mazali by ste
 • mazali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som mazal/a/o
 • bol/a/o by si mazal/a/o
 • bol/a/o by mazal/a/o
 • boli by sme mazali
 • boli by ste mazali
 • boli by mazali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • maľ!
 • nech maľe!
 • maľme!
 • maľte!
 • nech maľú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • mazanie