SK.png lúpať

NEURČITOK

 

 • lúpať

PRECHODNÍK

 

 • lúpajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • lúpajúci
 • lúpajúca
 • lúpajúce
 • lúpajúci
 • lúpajúce
 • lúpajúce

Minulé Činné

 • lúpavší
 • lúpavšia
 • lúpavšie
 • lúpavší
 • lúpavšie
 • lúpavšie
 

Minulé Trpné

 • lúpaný
 • lúpaná
 • lúpané
 • lúpaní
 • lúpané
 • lúpané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • lúpem
 • lúpeš
 • lúpe
 • lúpeme
 • lúpete
 • lúpu

Budúci Čas

 • budem lúpať
 • budeš lúpať
 • bude lúpať
 • budeme lúpať
 • budete lúpať
 • budú lúpať
 

Minulý Čas

 • lúpal/a/o som
 • lúpal/a/o si
 • lúpal/a/o
 • lúpali sme
 • lúpali ste
 • lúpali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • lúpal/a/o by som
 • lúpal/a/o by si
 • lúpal/a/o by
 • lúpali by sme
 • lúpali by ste
 • lúpali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som lúpal/a/o
 • bol/a/o by si lúpal/a/o
 • bol/a/o by lúpal/a/o
 • boli by sme lúpali
 • boli by ste lúpali
 • boli by lúpali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • lúp!
 • nech lúpe!
 • lúpme!
 • lúpte!
 • nech lúpu!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • lúpanie