SK.png loviť

NEURČITOK

 

 • loviť

PRECHODNÍK

 

 • loviac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • loviaci
 • loviaca
 • loviace
 • loviaci
 • loviace
 • loviace

Minulé Činné

 • lovivší
 • lovivšia
 • lovivšie
 • lovivší
 • lovivšie
 • lovivšie
 

Minulé Trpné

 • lovený
 • lovená
 • lovené
 • lovení
 • lovené
 • lovené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • lovím
 • lovíš
 • loví
 • lovíme
 • lovíte
 • lovia

Budúci Čas

 • budem loviť
 • budeš loviť
 • bude loviť
 • budeme loviť
 • budete loviť
 • budú loviť
 

Minulý Čas

 • lovil/a/o som
 • lovil/a/o si
 • lovil/a/o
 • lovili sme
 • lovili ste
 • lovili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • lovil/a/o by som
 • lovil/a/o by si
 • lovil/a/o by
 • lovili by sme
 • lovili by ste
 • lovili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som lovil/a/o
 • bol/a/o by si lovil/a/o
 • bol/a/o by lovil/a/o
 • boli by sme lovili
 • boli by ste lovili
 • boli by lovili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • lov!
 • nech loví!
 • lovme!
 • lovte!
 • nech lovia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • lovenie