SK.png lisovať

NEURČITOK

 

 • lisovať

PRECHODNÍK

 

 • lisujúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • lisujúci
 • lisujúca
 • lisujúce
 • lisujúci
 • lisujúce
 • lisujúce

Minulé Činné

 • lisovavší
 • lisovavšia
 • lisovavšie
 • lisovavší
 • lisovavšie
 • lisovavšie
 

Minulé Trpné

 • lisovaný
 • lisovaná
 • lisované
 • lisovaní
 • lisované
 • lisované

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • lisujem
 • lisuješ
 • lisuje
 • lisujeme
 • lisujete
 • lisujú

Budúci Čas

 • budem lisovať
 • budeš lisovať
 • bude lisovať
 • budeme lisovať
 • budete lisovať
 • budú lisovať
 

Minulý Čas

 • lisoval/a/o som
 • lisoval/a/o si
 • lisoval/a/o
 • lisovali sme
 • lisovali ste
 • lisovali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • lisoval/a/o by som
 • lisoval/a/o by si
 • lisoval/a/o by
 • lisovali by sme
 • lisovali by ste
 • lisovali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som lisoval/a/o
 • bol/a/o by si lisoval/a/o
 • bol/a/o by lisoval/a/o
 • boli by sme lisovali
 • boli by ste lisovali
 • boli by lisovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • lisuj!
 • nech lisuje!
 • lisujme!
 • lisujte!
 • nech lisuje!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • lisovanie