SK.png liať

NEURČITOK

 

 • liať

PRECHODNÍK

 

 • lejúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • lejúci
 • lejúca
 • lejúce
 • lejúci
 • lejúce
 • lejúce

Minulé Činné

 • liavší
 • liavšia
 • liavšie
 • liavší
 • liavšie
 • liavšie
 

Minulé Trpné

 • liaty
 • liata
 • liate
 • liati
 • liate
 • liate

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • lejem
 • leješ
 • leje
 • lejeme
 • lejete
 • lejú

Budúci Čas

 • budem liať
 • budeš liať
 • bude liať
 • budeme liať
 • budete liať
 • budú liať
 

Minulý Čas

 • lial/a/o som
 • lial/a/o si
 • lial/a/o
 • liali sme
 • liali ste
 • liali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • lial/a/o by som
 • lial/a/o by si
 • lial/a/o by
 • liali by sme
 • liali by ste
 • liali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som lial/a/o
 • bol/a/o by si lial/a/o
 • bol/a/o by lial/a/o
 • boli by sme liali
 • boli by ste liali
 • boli by liali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • lej!
 • nech leje!
 • lejme!
 • lejte!
 • nech leje!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • liatie