SK.png kysnúť

NEURČITOK

 

 • kysnúť

PRECHODNÍK

 

 • kysnúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • kysnúci
 • kysnúca
 • kysnúce
 • kysnúci
 • kysnúce
 • kysnúce

Minulé Činné

 • kysnuvší
 • kysnuvšia
 • kysnuvšie
 • kysnuvši
 • kysnuvšie
 • kysnuvšie
 

Minulé Trpné

 • kysnutý
 • kysnutá
 • kysnuté
 • kysnutí
 • kysnuté
 • kysnuté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kysnem
 • kysneš
 • kysne
 • kysneme
 • kysnete
 • kysnú

Budúci Čas

 • budem kysnúť
 • budeš kysnúť
 • bude kysnúť
 • budeme kysnúť
 • budete kysnúť
 • budú kysnúť
 

Minulý Čas

 • kys-ol/la/lo som
 • kys-ol/la/lo si
 • kys-ol/la/lo
 • kysli sme
 • kysli ste
 • kysli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kys-ol/la/lo by som
 • kys-ol/la/lo by si
 • kys-ol/la/lo by
 • kysli by sme
 • kysli by ste
 • kysli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som kys-ol/la/lo
 • bol/a/o by si kys-ol/la/lo
 • bol/a/o by kys-ol/la/lo
 • boli by sme kysli
 • boli by ste kysli
 • boli by kysli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • kysni!
 • nech kysne!
 • kysnime!
 • kysnite!
 • nech kysne!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • kysnutie