SK.png kúpať

NEURČITOK

 

 • kúpať

PRECHODNÍK

 

 • kúpajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • kúpajúci
 • kúpajúca
 • kúpajúce
 • kúpajúci
 • kúpajúce
 • kúpajúce

Minulé Činné

 • kúpavší
 • kúpavšia
 • kúpavšie
 • kúpavší
 • kúpavšie
 • kúpavšie
 

Minulé Trpné

 • kúpaný
 • kúpaná
 • kúpané
 • kúpaní
 • kúpané
 • kúpané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kúpem
 • kúpeš
 • kúpe
 • kúpeme
 • kúpete
 • kúpu

Budúci Čas

 • budem kúpať
 • budeš kúpať
 • bude kúpať
 • budeme kúpať
 • budete kúpať
 • budú kúpať
 

Minulý Čas

 • kúpal/a/o som
 • kúpal/a/o si
 • kúpal/a/o
 • kúpali sme
 • kúpali ste
 • kúpali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kúpal/a/o by som
 • kúpal/a/o by si
 • kúpal/a/o by
 • kúpali by sme
 • kúpali by ste
 • kúpali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som kúpal/a/o
 • bol/a/o by si kúpal/a/o
 • bol/a/o by kúpal/a/o
 • boli by sme kúpali
 • boli by ste kúpali
 • boli by kúpali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • kúp!
 • nech kúpe!
 • kúpme!
 • kúpte!
 • nech kúpu!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • kúpanie