SK.png krotiť

NEURČITOK

 

 • krotiť

PRECHODNÍK

 

 • krotiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • krotiaci
 • krotiaca
 • krotiace
 • krotiaci
 • krotiace
 • krotiace

Minulé Činné

 • krotivší
 • krotivšia
 • krotivšie
 • krotivší
 • krotivšie
 • krotivšie
 

Minulé Trpné

 • krotený
 • krotená
 • krotené
 • krotení
 • krotené
 • krotené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • krotím
 • krotíš
 • krotí
 • krotíme
 • krotíte
 • krotia

Budúci Čas

 • budem krotiť
 • budeš krotiť
 • bude krotiť
 • budeme krotiť
 • budete krotiť
 • budú krotiť
 

Minulý Čas

 • krotil/a/o som
 • krotil/a/o si
 • krotil/a/o
 • krotili sme
 • krotili ste
 • krotili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • krotil/a/o by som
 • krotil/a/o by si
 • krotil/a/o by
 • krotili by sme
 • krotili by ste
 • krotili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som krotil/a/o
 • bol/a/o by si krotil/a/o
 • bol/a/o by krotil/a/o
 • boli by sme krotili
 • boli by ste krotili
 • boli by krotili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • kroť!
 • nech krotí!
 • kroťme!
 • kroťte!
 • nech krotia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • krotenie