SK.png kradnúť

NEURČITOK

 

 • kradnúť

PRECHODNÍK

 

 • kradnúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • kradnúci
 • kradnúca
 • kradnúce
 • kradnúci
 • kradnúce
 • kradnúce

Minulé Činné

 • kradnuvší
 • kradnuvšia
 • kradnuvšie
 • kradnuvší
 • kradnuvšie
 • kradnuvšie
 

Minulé Trpné

 • kradnutý
 • kradnutá
 • kradnuté
 • kradnutí
 • kradnuté
 • kradnuté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kradnem
 • kradneš
 • kradne
 • kradneme
 • kradnete
 • kradnú

Budúci Čas

 • budem kradnúť
 • budeš kradnúť
 • bude kradnúť
 • budeme kradnúť
 • budete kradnúť
 • budú kradnúť
 

Minulý Čas

 • kradnúl/a/o som
 • kradnúl/a/o si
 • kradnúl/a/o
 • kradnúli sme
 • kradnúli ste
 • kradnúli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kradnúl/a/o by som
 • kradnúl/a/o by si
 • kradnúl/a/o by
 • kradnúli by sme
 • kradnúli by ste
 • kradnúli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som kradnúl/a/o
 • bol/a/o by si kradnúl/a/o
 • bol/a/o by kradnúl/a/o
 • boli by sme kradnúli
 • boli by ste kradnúli
 • boli by kradnúli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • kradni!
 • nech kradne!
 • kradnime!
 • kradnite!
 • nech kradnú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • kradnunie