SK.png naladiť

NEURČITOK

 

 • naladiť

PRECHODNÍK

 

 • naladiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • naladiaci
 • naladiaca
 • naladiace
 • naladiaci
 • naladiace
 • naladiace

Minulé Činné

 • naladivší
 • naladivšia
 • naladivšie
 • naladivší
 • naladivšie
 • naladivšie
 

Minulé Trpné

 • naladený
 • naladená
 • naladené
 • naladení
 • naladené
 • naladené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • naladím
 • naladíš
 • naladí
 • naladíme
 • naladíte
 • naladia

Budúci Čas

 • naladím
 • naladíš
 • naladí
 • naladíme
 • naladíte
 • naladia
 

Minulý Čas

 • naladil/a/o som
 • naladil/a/o si
 • naladil/a/o
 • naladili sme
 • naladili ste
 • naladili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • naladil/a/o by som
 • naladil/a/o by si
 • naladil/a/o by
 • naladili by sme
 • naladili by ste
 • naladili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som naladil/a/o
 • bol/a/o by si naladil/a/o
 • bol/a/o by naladil/a/o
 • boli by sme naladili
 • boli by ste naladili
 • boli by naladili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • nalaï!
 • nech naladí!
 • nalaïme!
 • nalaïte!
 • nech naladia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • naladenie