SK.png narodiť sa

NEURČITOK

 

 • narodiť sa

PRECHODNÍK

 

 • narodiac sa

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • narodiť ci
 • narodiť ca
 • narodiť ce
 • narodiť ci
 • narodiť ce
 • narodiť ce

Minulé Činné

 • narodiť svši
 • narodiť svšia
 • narodiť svšie
 • narodiť svši
 • narodiť svšie
 • narodiť svšie
 

Minulé Trpné

 • narodiť sný
 • narodiť sná
 • narodiť sné
 • narodiť sní
 • narodiť sné
 • narodiť sné

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • narodiť iem
 • narodiť ieš
 • narodiť ie
 • narodiť ieme
 • narodiť iete
 • narodiť ú

Budúci Čas

 • budem narodiť sa
 • budeš narodiť sa
 • bude narodiť sa
 • budeme narodiť sa
 • budete narodiť sa
 • budú narodiť sa
 

Minulý Čas

 • narodiť sl/a/o som
 • narodiť sl/a/o si
 • narodiť sl/a/o
 • narodiť sli sme
 • narodiť sli ste
 • narodiť sli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • narodiť sl/a/o by som
 • narodiť sl/a/o by si
 • narodiť sl/a/o by
 • narodiť sli by sme
 • narodiť sli by ste
 • narodiť sli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som narodiť sl/a/o
 • bol/a/o by si narodiť sl/a/o
 • bol/a/o by narodiť sl/a/o
 • boli by sme narodiť sli
 • boli by ste narodiť sli
 • boli by narodiť sli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • narodiť !
 • nech narodiť !
 • narodiť me!
 • narodiť te!
 • nech narodiť !

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • narodiť snie