SK.png ladiť

NEURČITOK

 

 • ladiť

PRECHODNÍK

 

 • ladiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • ladiaci
 • ladiaca
 • ladiace
 • ladiaci
 • ladiace
 • ladiace

Minulé Činné

 • ladivši
 • ladivšia
 • ladivšie
 • ladivši
 • ladivšie
 • ladivšie
 

Minulé Trpné

 • ladeny
 • ladena
 • ladene
 • ladini
 • ladine
 • ladine

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • ladím
 • ladíš
 • ladí
 • ladíme
 • ladíte
 • ladia

Budúci Čas

 • budem ladiť
 • budeš ladiť
 • bude ladiť
 • budeme ladiť
 • budete ladiť
 • budú ladiť
 

Minulý Čas

 • ladil/a/o som
 • ladil/a/o si
 • ladil/a/o
 • ladili sme
 • ladili ste
 • ladili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • ladil/a/o by som
 • ladil/a/o by si
 • ladil/a/o by
 • ladili by sme
 • ladili by ste
 • ladili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som ladil/a/o
 • bol/a/o by si ladil/a/o
 • bol/a/o by ladil/a/o
 • boli by sme ladili
 • boli by ste ladili
 • boli by ladili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • lai!
 • nech ladi!
 • laime!
 • laite!
 • nech ladia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • ladenie