SK.png ostať

NEURČITOK

 

 • ostať

PRECHODNÍK

 

 • ostajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Minulé Činné

 • ostavší
 • ostavšia
 • ostavšie
 • ostavší
 • ostavšie
 • ostavšie
 

Minulé Trpné

 • ostaný
 • ostaná
 • ostané
 • ostaní
 • ostané
 • ostané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • ostanem
 • ostaneš
 • ostane
 • ostaneme
 • ostanete
 • ostanú

Budúci Čas

 • ostanem
 • ostaneš
 • ostane
 • ostaneme
 • ostanete
 • ostanú
 

Minulý Čas

 • ostal/a/o som
 • ostal/a/o si
 • ostal/a/o
 • ostali sme
 • ostali ste
 • ostali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • ostal/a/o by som
 • ostal/a/o by si
 • ostal/a/o by
 • ostali by sme
 • ostali by ste
 • ostali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som ostal/a/o
 • bol/a/o by si ostal/a/o
 • bol/a/o by ostal/a/o
 • boli by sme ostali
 • boli by ste ostali
 • boli by ostali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • ostaň!
 • nech ostane!
 • ostaňme!
 • ostaňte!
 • nech ostanú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • ostanie