SK.png musieť

NEURČITOK

 

 • musieť

PRECHODNÍK

 

 • musiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • musiaci
 • musiaca
 • musiace
 • musiaci
 • musiace
 • musiace

Minulé Činné

 • musivší
 • musivšia
 • musivšie
 • musivší
 • musivšie
 • musivšie
 

Minulé Trpné

 • musený
 • musená
 • musené
 • musení
 • musené
 • musené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • musím
 • musíš
 • musí
 • musíme
 • musíte
 • musia

Budúci Čas

 • budem musieť
 • budeš musieť
 • bude musieť
 • budeme musieť
 • budete musieť
 • budú musieť
 

Minulý Čas

 • musel/a/o som
 • musel/a/o si
 • musel/a/o
 • museli sme
 • museli ste
 • museli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • musel/a/o by som
 • musel/a/o by si
 • musel/a/o by
 • museli by sme
 • museli by ste
 • museli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som musel/a/o
 • bol/a/o by si musel/a/o
 • bol/a/o by musel/a/o
 • boli by sme museli
 • boli by ste museli
 • boli by museli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • musíš!
 • *
 • *
 • *
 • *

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • musenie