SK.png kvitnúť

NEURČITOK

 

 • kvitnúť

PRECHODNÍK

 

 • kvitnúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • kvitnúci
 • kvitnúca
 • kvitnúce
 • kvitnúci
 • kvitnúce
 • kvitnúce

Minulé Činné

 • kvitnuvší
 • kvitnuvšia
 • kvitnuvšie
 • kvitnuvší
 • kvitnuvšie
 • kvitnuvšie
 

Minulé Trpné

 • kvitnutý
 • kvitnutá
 • kvitnuté
 • kvitnutí
 • kvitnuté
 • kvitnuté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kvitnem
 • kvitneš
 • kvitne
 • kvitneme
 • kvitnete
 • kvitnú

Budúci Čas

 • budem kvitnúť
 • budeš kvitnúť
 • bude kvitnúť
 • budeme kvitnúť
 • budete kvitnúť
 • budú kvitnúť
 

Minulý Čas

 • kvit-ol/la/lo som
 • kvit-ol/la/lo si
 • kvit-ol/la/lo
 • kvitli sme
 • kvitli ste
 • kvitli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kvit-ol/la/lo by som
 • kvit-ol/la/lo by si
 • kvit-ol/a/o by
 • kvitli by sme
 • kvitli by ste
 • kvitli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som kvit-ol/la/lo
 • bol/a/o by si kvit-ol/la/lo
 • bol/a/o by kvit-ol/a/o
 • boli by sme kvitli
 • boli by ste kvitli
 • boli by kvitli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • kvitni!
 • nech kvitne!
 • kvitnime!
 • kvitnite!
 • nech kvitnú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • kvitnunie