SK.png nachádzať

NEURČITOK

 

 • nachádzať

PRECHODNÍK

 

 • nachádzajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • nachádzajúci
 • nachádzajúca
 • nachádzajúce
 • nachádzajúci
 • nachádzajúce
 • nachádzajúce

Minulé Činné

 • nachádzavší
 • nachádzavšia
 • nachádzavšie
 • nachádzavší
 • nachádzavšie
 • nachádzavšie
 

Minulé Trpné

 • nachádzaný
 • nachádzaná
 • nachádzané
 • nachádzaní
 • nachádzané
 • nachádzané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nachádzam
 • nachádzaš
 • nachádza
 • nachádzame
 • nachádzate
 • nachádzajú

Budúci Čas

 • budem nachádzať
 • budeš nachádzať
 • bude nachádzať
 • budeme nachádzať
 • budete nachádzať
 • budú nachádzať
 

Minulý Čas

 • nachádzal/a/o som
 • nachádzal/a/o si
 • nachádzal/a/o
 • nachádzali sme
 • nachádzali ste
 • nachádzali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • nachádzal/a/o by som
 • nachádzal/a/o by si
 • nachádzal/a/o by
 • nachádzali by sme
 • nachádzali by ste
 • nachádzali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som nachádzal/a/o
 • bol/a/o by si nachádzal/a/o
 • bol/a/o by nachádzal/a/o
 • boli by sme nachádzali
 • boli by ste nachádzali
 • boli by nachádzali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • nachádzaj!
 • nech nachádza!
 • nachádzajme!
 • nachádzajte!
 • nech nachádzajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • nachádzanie