SK.png kresliť

NEURČITOK

 

 • kresliť

PRECHODNÍK

 

 • kresliac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • kresliaci
 • kresliaca
 • kresliace
 • kresliaci
 • kresliace
 • kresliace

Minulé Činné

 • kreslivší
 • kreslivšia
 • kreslivšie
 • kreslivší
 • kreslivšie
 • kreslivšie
 

Minulé Trpné

 • kreslený
 • kreslená
 • kreslené
 • kreslení
 • kreslené
 • kreslené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kreslím
 • kreslíš
 • kreslí
 • kreslíme
 • kreslíte
 • kreslia

Budúci Čas

 • budem kresliť
 • budeš kresliť
 • bude kresliť
 • budeme kresliť
 • budete kresliť
 • budú kresliť
 

Minulý Čas

 • kreslil/a/o som
 • kreslil/a/o si
 • kreslil/a/o
 • kreslili sme
 • kreslili ste
 • kreslili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • kreslil/a/o by som
 • kreslil/a/o by si
 • kreslil/a/o by
 • kreslili by sme
 • kreslili by ste
 • kreslili by

Minulý Časo

 • bol by som kreslil/a/o
 • bol by si kreslil/a/o
 • bol by kreslil/a/o
 • boli by sme kreslili
 • boli by ste kreslili
 • boli by kreslili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • kresli!
 • nech kreslí!
 • kreslime!
 • kreslite!
 • nech kreslia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • kreslenie