SK.png piecť

NEURČITOK

 

 • piecť

PRECHODNÍK

 

 • pečúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • pečúci
 • pečúca
 • pečúce
 • pečúci
 • pečúce
 • pečúce

Minulé Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Minulé Trpné

 • pečený
 • pečená
 • pečené
 • pečení
 • pečené
 • pečené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • pečiem
 • pečieš
 • pečie
 • pečieme
 • pečiete
 • pečú

Budúci Čas

 • budem piecť
 • budeš piecť
 • bude piecť
 • budeme piecť
 • budete piecť
 • budú piecť
 

Minulý Čas

 • piekol/la/lo som
 • piekol/la/lo si
 • piekol/la/lo
 • piekli sme
 • piekli ste
 • piekli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • piek-ol/la/lo by som
 • piek-ol/la/lo by si
 • piek-ol/la/lo by
 • piekli by sme
 • piekli by ste
 • piekli by

Minulý Časo

 • bol by som piek-ol/la/lo
 • bol by si piek-ol/la/lo
 • bol by piek-ol/la/lo
 • boli by sme piekli
 • boli by ste piekli
 • boli by piekli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • peč!
 • nech pečie!
 • pečme!
 • pečte!
 • nech pečú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • pečenie