SK.png mať

NEURČITOK

 

 • mať

PRECHODNÍK

 

 • majúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • majúci
 • majúca
 • majúce
 • majúci
 • majúce
 • majúce

Minulé Činné

 • mavší
 • mavšia
 • mavšie
 • mavší
 • mavšie
 • mavšie
 

Minulé Trpné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • mám
 • máš
 • máme
 • máte
 • majú

Budúci Čas

 • budem mať
 • budeš mať
 • bude mať
 • budeme mať
 • budete mať
 • budú mať
 

Minulý Čas

 • mal/a/o som
 • mal/a/o si
 • mal/a/o
 • mali sme
 • mali ste
 • mali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • mal/a/o by som
 • mal/a/o by si
 • mal/a/o by
 • mali by sme
 • mali by ste
 • mali by

Minulý Časo

 • bol by som mal/a/o
 • bol by si mal/a/o
 • bol by mal/a/o
 • boli by sme mali
 • boli by ste mali
 • boli by mali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • maj!
 • nech má!
 • majme!
 • majte!
 • nech majú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • *