SK.png padnúť

NEURČITOK

 

 • padnúť

PRECHODNÍK

 

 • padnúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • padnúci
 • padnúca
 • padnúce
 • padnúci
 • padnúce
 • padnúce

Minulé Činné

 • padnuvší
 • padnuvšia
 • padnuvšie
 • padnuvší
 • padnuvšie
 • padnuvšie
 

Minulé Trpné

 • padnutý
 • padnutá
 • padnuté
 • padnutí
 • padnuté
 • padnuté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • padnem
 • padneš
 • padne
 • padneme
 • padnete
 • padnú

Budúci Čas

 • padnem
 • padneš
 • padne
 • padneme
 • padnete
 • padnú
 

Minulý Čas

 • pad-ol/la/lo som
 • pad-ol/la/lo si
 • pad-ol/la/lo
 • padli sme
 • padli ste
 • padli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • pad-ol/la/lo by som
 • pad-ol/la/lo by si
 • pad-ol/la/lo by
 • padli by sme
 • padli by ste
 • padli by

Minulý Časo

 • bol by som pad-ol/la/lo
 • bol by si pad-ol/la/lo
 • bol by pad-ol/la/lo
 • boli by sme padli
 • boli by ste padli
 • boli by padli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • padni!
 • nech padne!
 • padnime!
 • padnite!
 • nech padnú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • padnutie