SK.png minúť

NEURČITOK

 

 • minúť

PRECHODNÍK

 

 • minúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • minúci
 • minúca
 • minúce
 • minúci
 • minúce
 • minúce

Minulé Činné

 • minuvší
 • minuvšia
 • minuvšie
 • minuvší
 • minuvšie
 • minuvšie
 

Minulé Trpné

 • minutý
 • minutá
 • minuté
 • minutí
 • minuté
 • minuté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • miniem
 • minieš
 • minie
 • minieme
 • miniete
 • minú

Budúci Čas

 • miniem
 • minieš
 • minie
 • minieme
 • miniete
 • minú
 

Minulý Čas

 • minul/a/o som
 • minul/a/o si
 • minul/a/o
 • minuli sme
 • minuli ste
 • minuli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • minul/a/o by som
 • minul/a/o by si
 • minul/a/o by
 • minuli by sme
 • minuli by ste
 • minuli by

Minulý Časo

 • bol by som minul/a/o
 • bol by si minul/a/o
 • bol by minul/a/o
 • boli by sme minuli
 • boli by ste minuli
 • boli by minuli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • min!
 • nech minie!
 • minme!
 • minte!
 • nech minú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • minutie