OG.png δίδημι

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • δίδημι
 • δίδ-ης
 • δίδ-ησιν
 • δίδ-εμεν
 • δίδ-ετε
 • διδ-έασιν

Υποτακτική

 • διδ-ώ
 • διδ-ής
 • διδ-ή
 • διδ-ώμεν
 • διδ-ήτε
 • διδ-ώσι(ν)
 

Ευκτική

 • διδ-είην
 • διδ-είης
 • διδ-είη
 • διδ-έντων
 • διδ-είτε
 • διδ-είεν

Προστακτική

 • δίδ-ει
 • διδ-έτω
 • δίδ-ετε
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • διδ-έναι

Μετοχή

 • διδ-είς
 • διδ-είσα
 • διδ-έν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Οριστική

 • ε-δίδ-ην
 • ε-δίδ-εις
 • ε-δίδ-ει
 • ε-δίδ-εμεν
 • ε-δίδ-ετε
 • ε-δίδ-εσαν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Ευκτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Απαρέμφατο

 • *

Μετοχή

 • *
 • *
 • *

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • έ-δηκ-α
 • έ-δηκ-ας
 • έ-δηκ-ε(ν)
 • έδ-εμεν
 • έδ-ετε
 • έδ-εσαν

Υποτακτική

 • δ-ώ
 • δ-ής
 • δ-ή
 • δ-ώμεν
 • δ-ήτε
 • δ-ώσι(ν)
 

Ευκτική

 • δ-είην
 • δ-είης
 • δ-είης
 • δ-είημεν
 • δ-είητε
 • δ-είησαν

Προστακτική

 • δ-ές
 • δ-έτω
 • δ-έντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • δ-είναι

Μετοχή

 • δ-είς
 • δ-είσα
 • δ-έν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • δέ-δει-κα
 • δέ-δει-κας
 • δέ-δει-κε(ν)
 • δε-δεί-καμεν
 • δε-δεί-κατε
 • δε-δεί-κασι(ν)

Υποτακτική

 • δε-δεί-κω
 • δε-δεί-κης
 • δε-δεί-κη
 • δε-δεί-κωμεν
 • δε-δεί-κητε
 • δε-δεί-κωσι(ν)
 

Ευκτική

 • δε-δεί-κοιμι
 • δε-δεί-κοις
 • δε-δεί-κοι
 • δε-δεί-κοιμεν
 • δε-δεί-κοιτε
 • δε-δεί-κοιεν

Προστακτική

 • δέ-δει-κε
 • δε-δει-κέτω
 • δε-δει-κόντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • δε-δει-κέναι

Μετοχή

 • δε-δει-κώς
 • δε-δει-κυία
 • δε-δει-κός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

Οριστική

 • ε-δεδεί-κειν
 • ε-δεδεί-κεις
 • ε-δεδεί-κει
 • ε-δεδεί-κειμεν
 • ε-δεδεί-κειτε
 • ε-δεδεί-κε(ι)σαν

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Απαρέμφατο

 • *
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Μετοχή

 • *
 • *
 • *

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ε-δέ-θην
 • ε-δέ-θης
 • ε-δέ-θη
 • ε-δέ-θημεν
 • ε-δέ-θητε
 • ε-δέ-θησαν

Υποτακτική

 • δε-θώ
 • δε-θής
 • δε-θή
 • δε-θώμεν
 • δε-θήτε
 • δε-θώσι(ν)
 

Ευκτική

 • δε-θείην
 • δε-θείης
 • δε-θείη
 • δε-θείμεν
 • δε-θείτε
 • δε-θείεν

Προστακτική

 • δέ-θητι
 • δε-θήτω
 • δε-θέντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • δε-θήναι

Μετοχή

 • δε-θείς
 • δε-θείσα
 • δε-θέν

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • δίδεμαι
 • δίδ-εσαι
 • δίδ-εται
 • διδ-έμεθα
 • δίδ-εσθε
 • δίδ-ενται

Υποτακτική

 • διδ-ώμαι
 • διδ-ώ
 • διδ-ώται
 • διδ-ώμεθα
 • διδ-ώσθε
 • διδ-ώνται
 

Ευκτική

 • διδ-είμην
 • διδ-είο
 • διδ-είτο
 • διδ-είμεθα
 • διδ-είσθε
 • διδ-είντο

Προστακτική

 • δίδ-εσο
 • διδ-έσθω
 • διδ-έσθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • δίδ-εσθαι

Μετοχή

 • διδ-έμενος
 • διδ-εμένη
 • διδ-έμενον

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Οριστική

 • ε-διδ-έμην
 • ε-δίδ-εσο
 • ε-δίδ-ετο
 • ε-διδ-έμεθα
 • ε-δίδ-εσθε
 • ε-δίδ-οντο

ΜΕΣΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Απαρέμφατο

 • *
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Μετοχή

 • *
 • *
 • *

ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ε-δέμ-ην
 • έ-δ-ου
 • έ-δ-ετο
 • ε-δέμ-εθα
 • έ-δ-εσθε
 • έ-δ-οντο

Υποτακτική

 • δ-ώμαι
 • δ-ή
 • δ-ήται
 • δ-ώμεθα
 • δ-ήσθε
 • δ-ώνται
 

Ευκτική

 • δ-είμην
 • δ-είο
 • δ-είτο
 • δ-είμεθα
 • δ-είσθε
 • δ-είντο

Προστακτική

 • δ-ού
 • δ-έσθω
 • δ-έσθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • δ-έσθαι

Μετοχή

 • δ-έμενος
 • δ-εμένη
 • δ-έμενον

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • ε-δε-δεί-μην
 • ε-δέ-δει-σο
 • ε-δέ-δει-το
 • ε-δε-δεί-μεθα
 • ε-δέ-δει-σθε
 • ε-δέ-δει-ντο

Υποτακτική

 • δε-δει-μένος ώ
 • δε-δει-μένη ής
 • δε-δει-μένον ή
 • δε-δει-μένοι ώμεν
 • δε-δει-μέναι ήτε
 • δε-δει-μένα ώσι(ν)
 

Ευκτική

 • δε-δει-μένος είην
 • δε-δει-μένη είης
 • δε-δει-μένον είη
 • δε-δει-μένοι είμεν
 • δε-δει-μέναι είτε
 • δε-δει-μένα είεν

Προστακτική

 • δέ-δει-σο
 • δε-δεί-σθω
 • δε-δεί-σθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • δε-δεί-σθαι

Μετοχή

 • δε-δει-μένος
 • δε-δει-μένη
 • δε-δει-μένον