OG.png επείγω

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • επείγω
 • επείγ-εις
 • επείγ-ει
 • επείγ-ομεν
 • επείγ-ετε
 • επείγ-ουσιν

Υποτακτική

 • επείγ-ω
 • επείγ-ης
 • επείγ-η
 • επείγ-ωμεν
 • επείγ-ητε
 • επείγ-ωσι(ν)
 

Ευκτική

 • επείγ-οιμι
 • επείγ-οις
 • επείγ-οι
 • επειγ-όντων
 • επείγ-οιτε
 • επείγ-οιεν

Προστακτική

 • έπειγ-ε
 • επειγ-έτω
 • επείγ-ετε
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • επείγ-ειν

Μετοχή

 • επείγ-ων
 • επείγ-ουσα
 • επείγ-ον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Οριστική

 • ή-πειγ-ον
 • ή-πειγ-ες
 • ή-πειγ-ε
 • η-πείγ-ομεν
 • η-πείγ-ετε
 • ή-πειγ-ον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Ευκτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Απαρέμφατο

 • *

Μετοχή

 • *
 • *
 • *

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ή-πειξ-α
 • ή-πειξ-ας
 • ή-πειξ-ε(ν)
 • η-πείξ-αμεν
 • η-πείξ-ατε
 • ή-πειξ-αν

Υποτακτική

 • ε-πείξ-ω
 • ε-πείξ-ης
 • ε-πείξ-η
 • ε-πείξ-ωμεν
 • ε-πείξ-ητε
 • ε-πείξ-ωσι(ν)
 

Ευκτική

 • ε-πείξ-αιμι
 • ε-πείξ-αις
 • ε-πείξ-αι
 • ε-πείξ-αιμεν
 • ε-πείξ-αιτε
 • ε-πείξ-αιεν

Προστακτική

 • έ-πειξ-ον
 • ε-πειξ-άτω
 • ε-πειξ-άντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • έ-πειξ-αι

Μετοχή

 • ε-πείξ-ας
 • ε-πείξ-ασα
 • ε-πείξ-αν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Υποτακτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Ευκτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Προστακτική

 • *
 • *
 • *
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • *

Μετοχή

 • *
 • *
 • *

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Απαρέμφατο

 • *
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Μετοχή

 • *
 • *
 • *

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • η-πείχ-θην
 • η-πείχ-θης
 • η-πείχ-θη
 • η-πείχ-θημεν
 • η-πείχ-θητε
 • η-πείχ-θησαν

Υποτακτική

 • ε-πειχ-θώ
 • ε-πειχ-θής
 • ε-πειχ-θή
 • ε-πειχ-θώμεν
 • ε-πειχ-θήτε
 • ε-πειχ-θώσι(ν)
 

Ευκτική

 • ε-πειχ-θείην
 • ε-πειχ-θείης
 • ε-πειχ-θείη
 • ε-πειχ-θείμεν
 • ε-πειχ-θείτε
 • ε-πειχ-θείεν

Προστακτική

 • ε-πείχ-θητι
 • ε-πειχ-θήτω
 • ε-πειχ-θέντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • ε-πειχ-θήναι

Μετοχή

 • ε-πειχ-θείς
 • ε-πειχ-θείσα
 • ε-πειχ-θέν

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Υποτακτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Ευκτική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Προστακτική

 • *
 • *
 • *
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • *

Μετοχή

 • *
 • *
 • *

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

ΜΕΣΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Απαρέμφατο

 • επείξ-εσθαι
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Μετοχή

 • *
 • *
 • *

ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • η-πειξ-άμην
 • η-πείξ-ω
 • η-πείξ-ατο
 • η-πειξ-άμεθα
 • η-πείξ-ασθε
 • η-πείξ-αντο

Υποτακτική

 • ε-πείξ-ωμαι
 • ε-πείξ-η
 • ε-πείξ-ηται
 • ε-πειξ-ώμεθα
 • ε-πείξ-ησθε
 • ε-πείξ-ωνται
 

Ευκτική

 • ε-πειξ-αίμην
 • ε-πείξ-αιο
 • ε-πείξ-αιτο
 • ε-πειξ-αίμεθα
 • ε-πείξ-αισθε
 • ε-πείξ-αιντο

Προστακτική

 • έ-πειξ-αι
 • ε-πειξ-άσθω
 • ε-πειξ-άσθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • ε-πείξ-ασθαι

Μετοχή

 • ε-πειξ-άμενος
 • ε-πειξ-αμένη
 • ε-πειξ-άμενον

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • η-πείγ-μην
 • ή-πει-ξο
 • ή-πεικ-το
 • η-πείγ-μεθα
 • ή-πειχ-θε
 • η-πειγ-μένοι ήσαν

Υποτακτική

 • η-πειγ-μένος ώ
 • η-πειγ-μένη ής
 • η-πειγ-μένον ή
 • η-πειγ-μένοι ώμεν
 • η-πειγ-μέναι ήτε
 • η-πειγ-μένα ώσι(ν)
 

Ευκτική

 • η-πειγ-μένος είην
 • η-πειγ-μένη είης
 • η-πειγ-μένον είη
 • η-πειγ-μένοι είμεν
 • η-πειγ-μέναι είτε
 • η-πειγ-μένα είεν

Προστακτική

 • ή-πει-ξο
 • η-πείχ-θω
 • η-πείχ-θων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • η-πείχ-θαι

Μετοχή

 • η-πειγ-μένος
 • η-πειγ-μένη
 • η-πειγ-μένον