OG.png γυμνάζω

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • γυμνάζω
 • γυμνάζ-εις
 • γυμνάζ-ει
 • γυμνάζ-ομεν
 • γυμνάζ-ετε
 • γυμνάζ-ουσιν

Υποτακτική

 • γυμνάζ-ω
 • γυμνάζ-ης
 • γυμνάζ-η
 • γυμνάζ-ωμεν
 • γυμνάζ-ητε
 • γυμνάζ-ωσι(ν)
 

Ευκτική

 • γυμνάζ-οιμι
 • γυμνάζ-οις
 • γυμνάζ-οι
 • γυμναζ-όντων
 • γυμνάζ-οιτε
 • γυμνάζ-οιεν

Προστακτική

 • γύμναζ-ε
 • γυμναζ-έτω
 • γυμνάζ-ετε
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • γυμνάζ-ειν

Μετοχή

 • γυμνάζ-ων
 • γυμνάζ-ουσα
 • γυμνάζ-ον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Οριστική

 • ε-γύμναζ-ον
 • ε-γύμναζ-ες
 • ε-γύμναζ-ε
 • ε-γυμνάζ-ομεν
 • ε-γυμνάζ-ετε
 • ε-γύμναζ-ον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • γυμνά-σω
 • γυμνά-σεις
 • γυμνά-σει
 • γυμνά-σομεν
 • γυμνά-σετε
 • γυμνά-σουσι(ν)

Ευκτική

 • γυμνά-σοιμι
 • γυμνά-σοις
 • γυμνά-σοι
 • γυμνά-σοιμεν
 • γυμνά-σοιτε
 • γυμνά-σοιεν
 

Απαρέμφατο

 • γυμνά-σειν

Μετοχή

 • γυμνά-σων
 • γυμνά-σουσα
 • γυμνά-σον

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ε-γύμνασ-α
 • ε-γύμνασ-ας
 • ε-γύμνασ-ε(ν)
 • ε-γυμνάσ-αμεν
 • ε-γυμνάσ-ατε
 • ε-γύμνασ-αν

Υποτακτική

 • γυμνάσ-ω
 • γυμνάσ-ης
 • γυμνάσ-η
 • γυμνάσ-ωμεν
 • γυμνάσ-ητε
 • γυμνάσ-ωσι(ν)
 

Ευκτική

 • γυμνάσ-αιμι
 • γυμνάσ-αις
 • γυμνάσ-αι
 • γυμνάσ-αιμεν
 • γυμνάσ-αιτε
 • γυμνάσ-αιεν

Προστακτική

 • γύμνασ-ον
 • γυμνασ-άτω
 • γυμνασ-άντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • γύμνασ-αι

Μετοχή

 • γυμνάσ-ας
 • γυμνάσ-ασα
 • γυμνάσ-αν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • γε-γύμνα-κα
 • γε-γύμνα-κας
 • γε-γύμνα-κε(ν)
 • γε-γυμνά-καμεν
 • γε-γυμνά-κατε
 • γε-γυμνά-κασι(ν)

Υποτακτική

 • γε-γυμνά-κω
 • γε-γυμνά-κης
 • γε-γυμνά-κη
 • γε-γυμνά-κωμεν
 • γε-γυμνά-κητε
 • γε-γυμνά-κωσι(ν)
 

Ευκτική

 • γε-γυμνά-κοιμι
 • γε-γυμνά-κοις
 • γε-γυμνά-κοι
 • γε-γυμνά-κοιμεν
 • γε-γυμνά-κοιτε
 • γε-γυμνά-κοιεν

Προστακτική

 • γε-γύμνα-κε
 • γε-γυμνα-κέτω
 • γε-γυμνα-κόντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • γε-γυμνα-κέναι

Μετοχή

 • γε-γυμνα-κώς
 • γε-γυμνα-κυία
 • γε-γυμνα-κός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

Οριστική

 • ε-γεγυμνά-κειν
 • ε-γεγυμνά-κεις
 • ε-γεγυμνά-κει
 • ε-γεγυμνά-κειμεν
 • ε-γεγυμνά-κειτε
 • ε-γεγυμνά-κεισαν

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • γυμνασ-θησοίμην
 • γυμνασ-θήσοιο
 • γυμνασ-θήσοιτο
 • γυμνασ-θησοίμεθα
 • γυμνασ-θήσοισθε
 • γυμνασ-θήσοιντο

Απαρέμφατο

 • γυμνασ-θήσεσθαι
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Μετοχή

 • γυμνασ-θησόμενος
 • γυμνασ-θησομένη
 • γυμνασ-θησόμενον

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ε-γυμνάσ-θην
 • ε-γυμνάσ-θης
 • ε-γυμνάσ-θη
 • ε-γυμνάσ-θημεν
 • ε-γυμνάσ-θητε
 • ε-γυμνάσ-θησαν

Υποτακτική

 • γυμνασ-θώ
 • γυμνασ-θής
 • γυμνασ-θή
 • γυμνασ-θώμεν
 • γυμνασ-θήτε
 • γυμνασ-θώσι(ν)
 

Ευκτική

 • γυμνασ-θείην
 • γυμνασ-θείης
 • γυμνασ-θείη
 • γυμνασ-θείμεν
 • γυμνασ-θείτε
 • γυμνασ-θείεν

Προστακτική

 • γυμνάσ-θητι
 • γυμνασ-θήτω
 • γυμνασ-θέντων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • γυμνασ-θήναι

Μετοχή

 • γυμνασ-θείς
 • γυμνασ-θείσα
 • γυμνασ-θέν

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • γυμνάζομαι
 • γυμνάζ-ει
 • γυμνάζ-εται
 • γυμναζ-όμεθα
 • γυμνάζ-εσθε
 • γυμνάζ-ονται

Υποτακτική

 • γυμνάζ-ωμαι
 • γυμνάζ-η
 • γυμνάζ-ηται
 • γυμναζ-ώμεθα
 • γυμνάζ-ησθε
 • γυμνάζ-ωνται
 

Ευκτική

 • γυμναζ-οίμην
 • γυμνάζ-οιο
 • γυμνάζ-οιτο
 • γυμναζ-οίμεθα
 • γυμνάζ-οισθε
 • γυμνάζ-οιντο

Προστακτική

 • γυμνάζ-ου
 • γυμναζ-έσθω
 • γυμναζ-έσθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • γυμνάζ-εσθαι

Μετοχή

 • γυμναζ-όμενος
 • γυμναζ-ομένη
 • γυμναζ-όμενον

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Οριστική

 • ε-γύμναζ-όμην
 • ε-γυμνάζ-ου
 • ε-γυμνάζ-ετο
 • ε-γυμναζ-όμεθα
 • ε-γυμνάζ-εσθε
 • ε-γυμνάζ-οντο

ΜΕΣΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Οριστική

 • γυμνα-σοίμην
 • γυμνά-σοιο
 • γυμνά-σοιτο
 • γυμνα-σοίμεθα
 • γυμνά-σοισθε
 • γυμνά-σοιντο

Απαρέμφατο

 • *
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Μετοχή

 • γυμνα-σόμενος
 • γυμνα-σομένη
 • γυμνα-σόμενον

ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ε-γυμνασ-άμην
 • ε-γυμνάσ-ω
 • ε-γυμνάσ-ατο
 • ε-γυμνασ-άμεθα
 • ε-γυμνάσ-ασθε
 • ε-γυμνάσ-αντο

Υποτακτική

 • γυμνάσ-ωμαι
 • γυμνάσ-η
 • γυμνάσ-ηται
 • γυμνασ-ώμεθα
 • γυμνάσ-ησθε
 • γυμνάσ-ωνται
 

Ευκτική

 • γυμνασ-αίμην
 • γυμνάσ-αιο
 • γυμνάσ-αιτο
 • γυμνασ-αίμεθα
 • γυμνάσ-αισθε
 • γυμνάσ-αιντο

Προστακτική

 • γύμνασ-αι
 • γυμνασ-άσθω
 • γυμνασ-άσθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • γυμνάσ-ασθαι

Μετοχή

 • γυμνασ-άμενος
 • γυμνασ-αμένη
 • γυμνασ-άμενον

ΜΕΣΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • ε-γε-γυμνάσ-μην
 • ε-γε-γύμνα-σο
 • ε-γε-γύμνασ-το
 • ε-γε-γυμνάσ-μεθα
 • ε-γε-γύμνασ-θε
 • γε-γυμνασ-μένοι ήσαν

Υποτακτική

 • γε-γυμνασ-μένος ώ
 • γε-γυμνασ-μένη ής
 • γε-γυμνασ-μένον ή
 • γε-γυμνασ-μένοι ώμεν
 • γε-γυμνασ-μέναι ήτε
 • γε-γυμνασ-μένα ώσι(ν)
 

Ευκτική

 • γε-γυμνασ-μένος είην
 • γε-γυμνασ-μένη είης
 • γε-γυμνασ-μένον είη
 • γε-γυμνασ-μένοι είμεν
 • γε-γυμνασ-μέναι είτε
 • γε-γυμνασ-μένα είεν

Προστακτική

 • γε-γύμνα-σο
 • γε-γυμνά-σθω
 • γε-γυμνά-σθων
 •  
 •  
 •  
 

Απαρέμφατο

 • γε-γυμνά-σθαι

Μετοχή

 • γε-γυμνασ-μένος
 • γε-γυμνασ-μένη
 • γε-γυμνασ-μένον