PASSO DA QUI
MP.png güxüm

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • güxüm

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • güxümlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • güxümlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • güxümlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • güxümlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • güxümlan
 • güxümlaymi
 • güxümlay
 • güxümlayu
 • güxümlaymu
 • güxümlaygu
 • güxümlayiñ
 • güxümlaymün
 • güxümlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • güxümkülelan
 • güxümkülelaymi
 • güxümkülelay
 • güxümkülelayu
 • güxümkülelaymu
 • güxümkülelaygu
 • güxümkülelaiñ
 • güxümkülelaymün
 • güxümkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • güxümlan
 • güxümlaymi
 • güxümlay
 • güxümlayu
 • güxümlaymu
 • güxümlaygu
 • güxümlayiñ
 • güxümlaymün
 • güxümlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • güxümpelayan
 • güxümpelayaymi
 • güxümpelayay
 • güxümpelayayu
 • güxümpelayaymu
 • güxümpelayaygu
 • güxümpelayaiñ
 • güxümpelayaymün
 • güxümpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • güxümpelan
 • güxümpelaymi
 • güxümpelay
 • güxümpelayu
 • güxümpelaymu
 • güxümpelaygu
 • güxümpelaiñ
 • güxümpelaymün
 • güxümpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • güxümpelafun
 • güxümpelafuymi
 • güxümpelafuy
 • güxümpelafuyu
 • güxümpelafuymu
 • güxümpelafuygu
 • güxümpelafuiñ
 • güxümpefulaymün
 • güxümpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • güxümpenofuli
 • güxümpenofulimi
 • güxümpenofule
 • güxümpenofuliyu
 • güxümpefunoleymu
 • güxümpenofuleyegu
 • güxümpenofuliyiñ
 • güxümpenofuleymün
 • güxümpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • güxümpenoli
 • güxümpenolimi
 • güxümpenole
 • güxümpenoliyu
 • güxümpenoliymu
 • güxümpenoliygu
 • güxümpenoliyiñ
 • güxümpenoliymün
 • güxümpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • güxümlayafun
 • güxümlayafuymi
 • güxümlayafuy
 • güxümlayafuyu
 • güxümlayafuymu
 • güxümlayafuygu
 • güxümlayafuiñ
 • güxümlayafuymün
 • güxümlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • güxümlayafunem
 • güxümlayafuymiyem
 • güxümlayafuyem
 • güxümlayafuyuem
 • güxümlayafuymuem
 • güxümlayafuyguem
 • güxümlayafuiñem
 • güxümlayafuymünem
 • güxümlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • güxümkilchi
 • güxümkilge
 • güxümkilpe
 • güxümkiliyu
 • güxümkinolmu
 • güxümkinolpeyegu
 • güxümlayaiñ
 • güxümlayaymün
 • güxümlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • güxümrumenofuli
 • güxümrumenofulimi
 • güxümrumenofule
 • güxümrumenofuliyu
 • güxümrumenofulimu
 • güxümrumenofuleyegu
 • güxümrumenofuliyiñ
 • güxümrumenofuliymün
 • güxümrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • güxümnofuli
 • güxümnofulimi
 • güxümnofule
 • güxümnofuliyu
 • güxümnofulimu
 • güxümnofuleyegu
 • güxümnofuliyiñ
 • güxümnofuliymün
 • güxümnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • güxümpenoli
 • güxümpenolmi
 • güxümpenole
 • güxümpenoliyu
 • güxümpenolimu
 • güxümpenoleygu
 • güxümpenoliyiñ
 • güxümpenoliymün
 • güxümpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • güxümrumepenoli
 • güxümrumepenolmi
 • güxümrumepenole
 • güxümrumepenoliyu
 • güxümrumepenoliymu
 • güxümrumepenoleygu
 • güxümrumepenoliyiñ
 • güxümrumepenoliymün
 • güxümrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • güxümkapenoli
 • güxümkapenolmi
 • güxümkapenole
 • güxümkapenoliyu
 • güxümkapenolimu
 • güxümkapenoleyegu
 • güxümkapenoliyiñ
 • güxümkapenloiymün
 • güxümkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • güxümkilchi
 • güxümkil
 • güxümkilpe
 • güxümkilyu
 • güxümkilmu
 • güxümkilpeyegu
 • güxümkiliñ
 • güxümkilmün
 • güxümkilpeyegün