PASSO DA QUI
MP.png gaweñ

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • gaweñ

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • gaweñlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • gaweñlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • gaweñlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • gaweñlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • gaweñlan
 • gaweñlaymi
 • gaweñlay
 • gaweñlayu
 • gaweñlaymu
 • gaweñlaygu
 • gaweñlayiñ
 • gaweñlaymün
 • gaweñlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • gaweñkülelan
 • gaweñkülelaymi
 • gaweñkülelay
 • gaweñkülelayu
 • gaweñkülelaymu
 • gaweñkülelaygu
 • gaweñkülelaiñ
 • gaweñkülelaymün
 • gaweñkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • gaweñlan
 • gaweñlaymi
 • gaweñlay
 • gaweñlayu
 • gaweñlaymu
 • gaweñlaygu
 • gaweñlayiñ
 • gaweñlaymün
 • gaweñlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • gaweñpelayan
 • gaweñpelayaymi
 • gaweñpelayay
 • gaweñpelayayu
 • gaweñpelayaymu
 • gaweñpelayaygu
 • gaweñpelayaiñ
 • gaweñpelayaymün
 • gaweñpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • gaweñpelan
 • gaweñpelaymi
 • gaweñpelay
 • gaweñpelayu
 • gaweñpelaymu
 • gaweñpelaygu
 • gaweñpelaiñ
 • gaweñpelaymün
 • gaweñpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • gaweñpelafun
 • gaweñpelafuymi
 • gaweñpelafuy
 • gaweñpelafuyu
 • gaweñpelafuymu
 • gaweñpelafuygu
 • gaweñpelafuiñ
 • gaweñpefulaymün
 • gaweñpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • gaweñpenofuli
 • gaweñpenofulimi
 • gaweñpenofule
 • gaweñpenofuliyu
 • gaweñpefunoleymu
 • gaweñpenofuleyegu
 • gaweñpenofuliyiñ
 • gaweñpenofuleymün
 • gaweñpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • gaweñpenoli
 • gaweñpenolimi
 • gaweñpenole
 • gaweñpenoliyu
 • gaweñpenoliymu
 • gaweñpenoliygu
 • gaweñpenoliyiñ
 • gaweñpenoliymün
 • gaweñpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • gaweñlayafun
 • gaweñlayafuymi
 • gaweñlayafuy
 • gaweñlayafuyu
 • gaweñlayafuymu
 • gaweñlayafuygu
 • gaweñlayafuiñ
 • gaweñlayafuymün
 • gaweñlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • gaweñlayafunem
 • gaweñlayafuymiyem
 • gaweñlayafuyem
 • gaweñlayafuyuem
 • gaweñlayafuymuem
 • gaweñlayafuyguem
 • gaweñlayafuiñem
 • gaweñlayafuymünem
 • gaweñlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • gaweñkilchi
 • gaweñkilge
 • gaweñkilpe
 • gaweñkiliyu
 • gaweñkinolmu
 • gaweñkinolpeyegu
 • gaweñlayaiñ
 • gaweñlayaymün
 • gaweñlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • gaweñrumenofuli
 • gaweñrumenofulimi
 • gaweñrumenofule
 • gaweñrumenofuliyu
 • gaweñrumenofulimu
 • gaweñrumenofuleyegu
 • gaweñrumenofuliyiñ
 • gaweñrumenofuliymün
 • gaweñrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • gaweñnofuli
 • gaweñnofulimi
 • gaweñnofule
 • gaweñnofuliyu
 • gaweñnofulimu
 • gaweñnofuleyegu
 • gaweñnofuliyiñ
 • gaweñnofuliymün
 • gaweñnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • gaweñpenoli
 • gaweñpenolmi
 • gaweñpenole
 • gaweñpenoliyu
 • gaweñpenolimu
 • gaweñpenoleygu
 • gaweñpenoliyiñ
 • gaweñpenoliymün
 • gaweñpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • gaweñrumepenoli
 • gaweñrumepenolmi
 • gaweñrumepenole
 • gaweñrumepenoliyu
 • gaweñrumepenoliymu
 • gaweñrumepenoleygu
 • gaweñrumepenoliyiñ
 • gaweñrumepenoliymün
 • gaweñrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • gaweñkapenoli
 • gaweñkapenolmi
 • gaweñkapenole
 • gaweñkapenoliyu
 • gaweñkapenolimu
 • gaweñkapenoleyegu
 • gaweñkapenoliyiñ
 • gaweñkapenloiymün
 • gaweñkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • gaweñkilchi
 • gaweñkil
 • gaweñkilpe
 • gaweñkilyu
 • gaweñkilmu
 • gaweñkilpeyegu
 • gaweñkiliñ
 • gaweñkilmün
 • gaweñkilpeyegün