PASSO DA QUI
MP.png wümüjka

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wümüjka

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wümüjkalan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wümüjkalen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wümüjkanofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wümüjkalan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • wümüjkalan
 • wümüjkaylami
 • wümüjkalay
 • wümüjkalayu
 • wümüjkalaymu
 • wümüjkalaygu
 • wümüjkalayiñ
 • wümüjkalaymün
 • wümüjkalaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • wümüjkalelan
 • wümüjkalelaymi
 • wümüjkalelay
 • wümüjkalelayu
 • wümüjkalelaymu
 • wümüjkalelaygu
 • wümüjkalelaiñ
 • wümüjkalelaymün
 • wümüjkalelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • wümüjkalan
 • wümüjkalaymi
 • wümüjkalay
 • wümüjkalayu
 • wümüjkalaymu
 • wümüjkalaygu
 • wümüjkalayiñ
 • wümüjkalaymün
 • wümüjkalaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • wümüjkapelayan
 • wümüjkapelayaymi
 • wümüjkapelayay
 • wümüjkapelayayu
 • wümüjkapelayaymu
 • wümüjkapelayaygu
 • wümüjkapelayaiñ
 • wümüjkapelayaymün
 • wümüjkapelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • wümüjkapelan
 • wümüjkapelaymi
 • wümüjkapelay
 • wümüjkapelayu
 • wümüjkapelaymu
 • wümüjkapelaygu
 • wümüjkapelaiñ
 • wümüjkapelaymün
 • wümüjkapelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • wümüjkapelafun
 • wümüjkapelafuymi
 • wümüjkapelafuy
 • wümüjkapelafuyu
 • wümüjkapelafuymu
 • wümüjkapelafuygu
 • wümüjkapelafuiñ
 • wümüjkapefulaymün
 • wümüjkapelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • wümüjkapenofuli
 • wümüjkapenofulimi
 • wümüjkapenofule
 • wümüjkapenofuliyu
 • wümüjkapefunoleymu
 • wümüjkapenofuleyegu
 • wümüjkapenofuliyiñ
 • wümüjkapenofuleymün
 • wümüjkapenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • wümüjkapenoli
 • wümüjkapenolimi
 • wümüjkapenole
 • wümüjkapenoliyu
 • wümüjkapenoliymu
 • wümüjkapenoliygu
 • wümüjkapenoliyiñ
 • wümüjkapenoliymün
 • wümüjkapenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • wümüjkalayafun
 • wümüjkalayafuymi
 • wümüjkalayafuy
 • wümüjkalayafuyu
 • wümüjkalayafuymu
 • wümüjkalayafuygu
 • wümüjkalayafuiñ
 • wümüjkalayafuymün
 • wümüjkalayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • wümüjkalayafunem
 • wümüjkalayafuymiyem
 • wümüjkalayafuyem
 • wümüjkalayafuyuem
 • wümüjkalayafuymuem
 • wümüjkalayafuyguem
 • wümüjkalayafuiñem
 • wümüjkalayafuymünem
 • wümüjkalayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • wümüjkakilchi
 • wümüjkakilge
 • wümüjkakilpe
 • wümüjkakiliyu
 • wümüjkakinolmu
 • wümüjkakinolpeyegu
 • wümüjkalayaiñ
 • wümüjkalayaymün
 • wümüjkalayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • wümüjkarumenofuli
 • wümüjkarumenofulimi
 • wümüjkarumenofule
 • wümüjkarumenofuliyu
 • wümüjkarumenofulimu
 • wümüjkarumenofuleyegu
 • wümüjkarumenofuliyiñ
 • wümüjkarumenofuliymün
 • wümüjkarumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • wümüjkanofuli
 • wümüjkanofulimi
 • wümüjkanofule
 • wümüjkanofuliyu
 • wümüjkanofulimu
 • wümüjkanofuleyegu
 • wümüjkanofuliyiñ
 • wümüjkanofuliymün
 • wümüjkanofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • wümüjkapenoli
 • wümüjkapenolmi
 • wümüjkapenole
 • wümüjkapenoliyu
 • wümüjkapenolimu
 • wümüjkapenoleygu
 • wümüjkapenoliyiñ
 • wümüjkapenoliymün
 • wümüjkapenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • wümüjkarumepenoli
 • wümüjkarumepenolmi
 • wümüjkarumepenole
 • wümüjkarumepenoliyu
 • wümüjkarumepenoliymu
 • wümüjkarumepenoleygu
 • wümüjkarumepenoliyiñ
 • wümüjkarumepenoliymün
 • wümüjkarumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • wümüjkakapenoli
 • wümüjkakapenolmi
 • wümüjkakapenole
 • wümüjkakapenoliyu
 • wümüjkakapenolimu
 • wümüjkakapenoleyegu
 • wümüjkakapenoliyiñ
 • wümüjkakapenloiymün
 • wümüjkakapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • wümüjkakilchi
 • wümüjkakil
 • wümüjkakilpe
 • wümüjkakilyu
 • wümüjkakilmu
 • wümüjkakilpeyegu
 • wümüjkakiliñ
 • wümüjkakilmün
 • wümüjkakilpeyegün