PASSO DA QUI
MP.png wümüj

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wümüj

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wümüjlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wümüjlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wümüjlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wümüjlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • wümüjlan
 • wümüjlaymi
 • wümüjlay
 • wümüjlayu
 • wümüjlaymu
 • wümüjlaygu
 • wümüjlayiñ
 • wümüjlaymün
 • wümüjlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • wümüjkülelan
 • wümüjkülelaymi
 • wümüjkülelay
 • wümüjkülelayu
 • wümüjkülelaymu
 • wümüjkülelaygu
 • wümüjkülelaiñ
 • wümüjkülelaymün
 • wümüjkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • wümüjlan
 • wümüjlaymi
 • wümüjlay
 • wümüjlayu
 • wümüjlaymu
 • wümüjlaygu
 • wümüjlayiñ
 • wümüjlaymün
 • wümüjlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • wümüjpelayan
 • wümüjpelayaymi
 • wümüjpelayay
 • wümüjpelayayu
 • wümüjpelayaymu
 • wümüjpelayaygu
 • wümüjpelayaiñ
 • wümüjpelayaymün
 • wümüjpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • wümüjpelan
 • wümüjpelaymi
 • wümüjpelay
 • wümüjpelayu
 • wümüjpelaymu
 • wümüjpelaygu
 • wümüjpelaiñ
 • wümüjpelaymün
 • wümüjpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • wümüjpelafun
 • wümüjpelafuymi
 • wümüjpelafuy
 • wümüjpelafuyu
 • wümüjpelafuymu
 • wümüjpelafuygu
 • wümüjpelafuiñ
 • wümüjpefulaymün
 • wümüjpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • wümüjpenofuli
 • wümüjpenofulimi
 • wümüjpenofule
 • wümüjpenofuliyu
 • wümüjpefunoleymu
 • wümüjpenofuleyegu
 • wümüjpenofuliyiñ
 • wümüjpenofuleymün
 • wümüjpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • wümüjpenoli
 • wümüjpenolimi
 • wümüjpenole
 • wümüjpenoliyu
 • wümüjpenoliymu
 • wümüjpenoliygu
 • wümüjpenoliyiñ
 • wümüjpenoliymün
 • wümüjpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • wümüjlayafun
 • wümüjlayafuymi
 • wümüjlayafuy
 • wümüjlayafuyu
 • wümüjlayafuymu
 • wümüjlayafuygu
 • wümüjlayafuiñ
 • wümüjlayafuymün
 • wümüjlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • wümüjlayafunem
 • wümüjlayafuymiyem
 • wümüjlayafuyem
 • wümüjlayafuyuem
 • wümüjlayafuymuem
 • wümüjlayafuyguem
 • wümüjlayafuiñem
 • wümüjlayafuymünem
 • wümüjlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • wümüjkilchi
 • wümüjkilge
 • wümüjkilpe
 • wümüjkiliyu
 • wümüjkinolmu
 • wümüjkinolpeyegu
 • wümüjlayaiñ
 • wümüjlayaymün
 • wümüjlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • wümüjrumenofuli
 • wümüjrumenofulimi
 • wümüjrumenofule
 • wümüjrumenofuliyu
 • wümüjrumenofulimu
 • wümüjrumenofuleyegu
 • wümüjrumenofuliyiñ
 • wümüjrumenofuliymün
 • wümüjrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • wümüjnofuli
 • wümüjnofulimi
 • wümüjnofule
 • wümüjnofuliyu
 • wümüjnofulimu
 • wümüjnofuleyegu
 • wümüjnofuliyiñ
 • wümüjnofuliymün
 • wümüjnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • wümüjpenoli
 • wümüjpenolmi
 • wümüjpenole
 • wümüjpenoliyu
 • wümüjpenolimu
 • wümüjpenoleygu
 • wümüjpenoliyiñ
 • wümüjpenoliymün
 • wümüjpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • wümüjrumepenoli
 • wümüjrumepenolmi
 • wümüjrumepenole
 • wümüjrumepenoliyu
 • wümüjrumepenoliymu
 • wümüjrumepenoleygu
 • wümüjrumepenoliyiñ
 • wümüjrumepenoliymün
 • wümüjrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • wümüjkapenoli
 • wümüjkapenolmi
 • wümüjkapenole
 • wümüjkapenoliyu
 • wümüjkapenolimu
 • wümüjkapenoleyegu
 • wümüjkapenoliyiñ
 • wümüjkapenloiymün
 • wümüjkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • wümüjkilchi
 • wümüjkil
 • wümüjkilpe
 • wümüjkilyu
 • wümüjkilmu
 • wümüjkilpeyegu
 • wümüjkiliñ
 • wümüjkilmün
 • wümüjkilpeyegün