PASSO DA QUI
MP.png weza

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • weza

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wezalan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wezalen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wezanofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wezalan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • wezalan
 • wezaylami
 • wezalay
 • wezalayu
 • wezalaymu
 • wezalaygu
 • wezalayiñ
 • wezalaymün
 • wezalaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • wezalelan
 • wezalelaymi
 • wezalelay
 • wezalelayu
 • wezalelaymu
 • wezalelaygu
 • wezalelaiñ
 • wezalelaymün
 • wezalelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • wezalan
 • wezalaymi
 • wezalay
 • wezalayu
 • wezalaymu
 • wezalaygu
 • wezalayiñ
 • wezalaymün
 • wezalaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • wezapelayan
 • wezapelayaymi
 • wezapelayay
 • wezapelayayu
 • wezapelayaymu
 • wezapelayaygu
 • wezapelayaiñ
 • wezapelayaymün
 • wezapelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • wezapelan
 • wezapelaymi
 • wezapelay
 • wezapelayu
 • wezapelaymu
 • wezapelaygu
 • wezapelaiñ
 • wezapelaymün
 • wezapelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • wezapelafun
 • wezapelafuymi
 • wezapelafuy
 • wezapelafuyu
 • wezapelafuymu
 • wezapelafuygu
 • wezapelafuiñ
 • wezapefulaymün
 • wezapelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • wezapenofuli
 • wezapenofulimi
 • wezapenofule
 • wezapenofuliyu
 • wezapefunoleymu
 • wezapenofuleyegu
 • wezapenofuliyiñ
 • wezapenofuleymün
 • wezapenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • wezapenoli
 • wezapenolimi
 • wezapenole
 • wezapenoliyu
 • wezapenoliymu
 • wezapenoliygu
 • wezapenoliyiñ
 • wezapenoliymün
 • wezapenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • wezalayafun
 • wezalayafuymi
 • wezalayafuy
 • wezalayafuyu
 • wezalayafuymu
 • wezalayafuygu
 • wezalayafuiñ
 • wezalayafuymün
 • wezalayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • wezalayafunem
 • wezalayafuymiyem
 • wezalayafuyem
 • wezalayafuyuem
 • wezalayafuymuem
 • wezalayafuyguem
 • wezalayafuiñem
 • wezalayafuymünem
 • wezalayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • wezakilchi
 • wezakilge
 • wezakilpe
 • wezakiliyu
 • wezakinolmu
 • wezakinolpeyegu
 • wezalayaiñ
 • wezalayaymün
 • wezalayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • wezarumenofuli
 • wezarumenofulimi
 • wezarumenofule
 • wezarumenofuliyu
 • wezarumenofulimu
 • wezarumenofuleyegu
 • wezarumenofuliyiñ
 • wezarumenofuliymün
 • wezarumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • wezanofuli
 • wezanofulimi
 • wezanofule
 • wezanofuliyu
 • wezanofulimu
 • wezanofuleyegu
 • wezanofuliyiñ
 • wezanofuliymün
 • wezanofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • wezapenoli
 • wezapenolmi
 • wezapenole
 • wezapenoliyu
 • wezapenolimu
 • wezapenoleygu
 • wezapenoliyiñ
 • wezapenoliymün
 • wezapenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • wezarumepenoli
 • wezarumepenolmi
 • wezarumepenole
 • wezarumepenoliyu
 • wezarumepenoliymu
 • wezarumepenoleygu
 • wezarumepenoliyiñ
 • wezarumepenoliymün
 • wezarumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • wezakapenoli
 • wezakapenolmi
 • wezakapenole
 • wezakapenoliyu
 • wezakapenolimu
 • wezakapenoleyegu
 • wezakapenoliyiñ
 • wezakapenloiymün
 • wezakapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • wezakilchi
 • wezakil
 • wezakilpe
 • wezakilyu
 • wezakilmu
 • wezakilpeyegu
 • wezakiliñ
 • wezakilmün
 • wezakilpeyegün