PASSO DA QUI
MP.png ñam

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ñam

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • ñamlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ñamlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • ñamlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ñamlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • ñamlan
 • ñamlaymi
 • ñamlay
 • ñamlayu
 • ñamlaymu
 • ñamlaygu
 • ñamlayiñ
 • ñamlaymün
 • ñamlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • ñamkülelan
 • ñamkülelaymi
 • ñamkülelay
 • ñamkülelayu
 • ñamkülelaymu
 • ñamkülelaygu
 • ñamkülelaiñ
 • ñamkülelaymün
 • ñamkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • ñamlan
 • ñamlaymi
 • ñamlay
 • ñamlayu
 • ñamlaymu
 • ñamlaygu
 • ñamlayiñ
 • ñamlaymün
 • ñamlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • ñampelayan
 • ñampelayaymi
 • ñampelayay
 • ñampelayayu
 • ñampelayaymu
 • ñampelayaygu
 • ñampelayaiñ
 • ñampelayaymün
 • ñampelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • ñampelan
 • ñampelaymi
 • ñampelay
 • ñampelayu
 • ñampelaymu
 • ñampelaygu
 • ñampelaiñ
 • ñampelaymün
 • ñampelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • ñampelafun
 • ñampelafuymi
 • ñampelafuy
 • ñampelafuyu
 • ñampelafuymu
 • ñampelafuygu
 • ñampelafuiñ
 • ñampefulaymün
 • ñampelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • ñampenofuli
 • ñampenofulimi
 • ñampenofule
 • ñampenofuliyu
 • ñampefunoleymu
 • ñampenofuleyegu
 • ñampenofuliyiñ
 • ñampenofuleymün
 • ñampenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • ñampenoli
 • ñampenolimi
 • ñampenole
 • ñampenoliyu
 • ñampenoliymu
 • ñampenoliygu
 • ñampenoliyiñ
 • ñampenoliymün
 • ñampenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • ñamlayafun
 • ñamlayafuymi
 • ñamlayafuy
 • ñamlayafuyu
 • ñamlayafuymu
 • ñamlayafuygu
 • ñamlayafuiñ
 • ñamlayafuymün
 • ñamlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • ñamlayafunem
 • ñamlayafuymiyem
 • ñamlayafuyem
 • ñamlayafuyuem
 • ñamlayafuymuem
 • ñamlayafuyguem
 • ñamlayafuiñem
 • ñamlayafuymünem
 • ñamlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • ñamkilchi
 • ñamkilge
 • ñamkilpe
 • ñamkiliyu
 • ñamkinolmu
 • ñamkinolpeyegu
 • ñamlayaiñ
 • ñamlayaymün
 • ñamlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • ñamrumenofuli
 • ñamrumenofulimi
 • ñamrumenofule
 • ñamrumenofuliyu
 • ñamrumenofulimu
 • ñamrumenofuleyegu
 • ñamrumenofuliyiñ
 • ñamrumenofuliymün
 • ñamrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • ñamnofuli
 • ñamnofulimi
 • ñamnofule
 • ñamnofuliyu
 • ñamnofulimu
 • ñamnofuleyegu
 • ñamnofuliyiñ
 • ñamnofuliymün
 • ñamnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • ñampenoli
 • ñampenolmi
 • ñampenole
 • ñampenoliyu
 • ñampenolimu
 • ñampenoleygu
 • ñampenoliyiñ
 • ñampenoliymün
 • ñampenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • ñamrumepenoli
 • ñamrumepenolmi
 • ñamrumepenole
 • ñamrumepenoliyu
 • ñamrumepenoliymu
 • ñamrumepenoleygu
 • ñamrumepenoliyiñ
 • ñamrumepenoliymün
 • ñamrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • ñamkapenoli
 • ñamkapenolmi
 • ñamkapenole
 • ñamkapenoliyu
 • ñamkapenolimu
 • ñamkapenoleyegu
 • ñamkapenoliyiñ
 • ñamkapenloiymün
 • ñamkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • ñamkilchi
 • ñamkil
 • ñamkilpe
 • ñamkilyu
 • ñamkilmu
 • ñamkilpeyegu
 • ñamkiliñ
 • ñamkilmün
 • ñamkilpeyegün