PASSO DA QUI
MP.png ayiw

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ayiw

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • ayiwlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ayiwlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • ayiwlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • ayiwlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • ayiwlan
 • ayiwlaymi
 • ayiwlay
 • ayiwlayu
 • ayiwlaymu
 • ayiwlaygu
 • ayiwlayiñ
 • ayiwlaymün
 • ayiwlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • ayiwkülelan
 • ayiwkülelaymi
 • ayiwkülelay
 • ayiwkülelayu
 • ayiwkülelaymu
 • ayiwkülelaygu
 • ayiwkülelaiñ
 • ayiwkülelaymün
 • ayiwkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • ayiwlan
 • ayiwlaymi
 • ayiwlay
 • ayiwlayu
 • ayiwlaymu
 • ayiwlaygu
 • ayiwlayiñ
 • ayiwlaymün
 • ayiwlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • ayiwpelayan
 • ayiwpelayaymi
 • ayiwpelayay
 • ayiwpelayayu
 • ayiwpelayaymu
 • ayiwpelayaygu
 • ayiwpelayaiñ
 • ayiwpelayaymün
 • ayiwpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • ayiwpelan
 • ayiwpelaymi
 • ayiwpelay
 • ayiwpelayu
 • ayiwpelaymu
 • ayiwpelaygu
 • ayiwpelaiñ
 • ayiwpelaymün
 • ayiwpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • ayiwpelafun
 • ayiwpelafuymi
 • ayiwpelafuy
 • ayiwpelafuyu
 • ayiwpelafuymu
 • ayiwpelafuygu
 • ayiwpelafuiñ
 • ayiwpefulaymün
 • ayiwpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • ayiwpenofuli
 • ayiwpenofulimi
 • ayiwpenofule
 • ayiwpenofuliyu
 • ayiwpefunoleymu
 • ayiwpenofuleyegu
 • ayiwpenofuliyiñ
 • ayiwpenofuleymün
 • ayiwpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • ayiwpenoli
 • ayiwpenolimi
 • ayiwpenole
 • ayiwpenoliyu
 • ayiwpenoliymu
 • ayiwpenoliygu
 • ayiwpenoliyiñ
 • ayiwpenoliymün
 • ayiwpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • ayiwlayafun
 • ayiwlayafuymi
 • ayiwlayafuy
 • ayiwlayafuyu
 • ayiwlayafuymu
 • ayiwlayafuygu
 • ayiwlayafuiñ
 • ayiwlayafuymün
 • ayiwlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • ayiwlayafunem
 • ayiwlayafuymiyem
 • ayiwlayafuyem
 • ayiwlayafuyuem
 • ayiwlayafuymuem
 • ayiwlayafuyguem
 • ayiwlayafuiñem
 • ayiwlayafuymünem
 • ayiwlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • ayiwkilchi
 • ayiwkilge
 • ayiwkilpe
 • ayiwkiliyu
 • ayiwkinolmu
 • ayiwkinolpeyegu
 • ayiwlayaiñ
 • ayiwlayaymün
 • ayiwlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • ayiwrumenofuli
 • ayiwrumenofulimi
 • ayiwrumenofule
 • ayiwrumenofuliyu
 • ayiwrumenofulimu
 • ayiwrumenofuleyegu
 • ayiwrumenofuliyiñ
 • ayiwrumenofuliymün
 • ayiwrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • ayiwnofuli
 • ayiwnofulimi
 • ayiwnofule
 • ayiwnofuliyu
 • ayiwnofulimu
 • ayiwnofuleyegu
 • ayiwnofuliyiñ
 • ayiwnofuliymün
 • ayiwnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • ayiwpenoli
 • ayiwpenolmi
 • ayiwpenole
 • ayiwpenoliyu
 • ayiwpenolimu
 • ayiwpenoleygu
 • ayiwpenoliyiñ
 • ayiwpenoliymün
 • ayiwpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • ayiwrumepenoli
 • ayiwrumepenolmi
 • ayiwrumepenole
 • ayiwrumepenoliyu
 • ayiwrumepenoliymu
 • ayiwrumepenoleygu
 • ayiwrumepenoliyiñ
 • ayiwrumepenoliymün
 • ayiwrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • ayiwkapenoli
 • ayiwkapenolmi
 • ayiwkapenole
 • ayiwkapenoliyu
 • ayiwkapenolimu
 • ayiwkapenoleyegu
 • ayiwkapenoliyiñ
 • ayiwkapenloiymün
 • ayiwkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • ayiwkilchi
 • ayiwkil
 • ayiwkilpe
 • ayiwkilyu
 • ayiwkilmu
 • ayiwkilpeyegu
 • ayiwkiliñ
 • ayiwkilmün
 • ayiwkilpeyegün