PASSO DA QUI
MP.png xelxog

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • xelxog

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • xelxoglan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • xelxoglelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • xelxoglafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • xelxoglan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • xelxoglan
 • xelxoglaymi
 • xelxoglay
 • xelxoglayu
 • xelxoglaymu
 • xelxoglaygu
 • xelxoglayiñ
 • xelxoglaymün
 • xelxoglaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • xelxogkülelan
 • xelxogkülelaymi
 • xelxogkülelay
 • xelxogkülelayu
 • xelxogkülelaymu
 • xelxogkülelaygu
 • xelxogkülelaiñ
 • xelxogkülelaymün
 • xelxogkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • xelxoglan
 • xelxoglaymi
 • xelxoglay
 • xelxoglayu
 • xelxoglaymu
 • xelxoglaygu
 • xelxoglayiñ
 • xelxoglaymün
 • xelxoglaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • xelxogpelayan
 • xelxogpelayaymi
 • xelxogpelayay
 • xelxogpelayayu
 • xelxogpelayaymu
 • xelxogpelayaygu
 • xelxogpelayaiñ
 • xelxogpelayaymün
 • xelxogpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • xelxogpelan
 • xelxogpelaymi
 • xelxogpelay
 • xelxogpelayu
 • xelxogpelaymu
 • xelxogpelaygu
 • xelxogpelaiñ
 • xelxogpelaymün
 • xelxogpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • xelxogpelafun
 • xelxogpelafuymi
 • xelxogpelafuy
 • xelxogpelafuyu
 • xelxogpelafuymu
 • xelxogpelafuygu
 • xelxogpelafuiñ
 • xelxogpefulaymün
 • xelxogpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • xelxogpenofuli
 • xelxogpenofulimi
 • xelxogpenofule
 • xelxogpenofuliyu
 • xelxogpefunoleymu
 • xelxogpenofuleyegu
 • xelxogpenofuliyiñ
 • xelxogpenofuleymün
 • xelxogpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • xelxogpenoli
 • xelxogpenolimi
 • xelxogpenole
 • xelxogpenoliyu
 • xelxogpenoliymu
 • xelxogpenoliygu
 • xelxogpenoliyiñ
 • xelxogpenoliymün
 • xelxogpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • xelxoglayafun
 • xelxoglayafuymi
 • xelxoglayafuy
 • xelxoglayafuyu
 • xelxoglayafuymu
 • xelxoglayafuygu
 • xelxoglayafuiñ
 • xelxoglayafuymün
 • xelxoglayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • xelxoglayafunem
 • xelxoglayafuymiyem
 • xelxoglayafuyem
 • xelxoglayafuyuem
 • xelxoglayafuymuem
 • xelxoglayafuyguem
 • xelxoglayafuiñem
 • xelxoglayafuymünem
 • xelxoglayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • xelxogkilchi
 • xelxogkilge
 • xelxogkilpe
 • xelxogkiliyu
 • xelxogkinolmu
 • xelxogkinolpeyegu
 • xelxoglayaiñ
 • xelxoglayaymün
 • xelxoglayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • xelxogrumenofuli
 • xelxogrumenofulimi
 • xelxogrumenofule
 • xelxogrumenofuliyu
 • xelxogrumenofulimu
 • xelxogrumenofuleyegu
 • xelxogrumenofuliyiñ
 • xelxogrumenofuliymün
 • xelxogrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • xelxognofuli
 • xelxognofulimi
 • xelxognofule
 • xelxognofuliyu
 • xelxognofulimu
 • xelxognofuleyegu
 • xelxognofuliyiñ
 • xelxognofuliymün
 • xelxognofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • xelxogpenoli
 • xelxogpenolmi
 • xelxogpenole
 • xelxogpenoliyu
 • xelxogpenolimu
 • xelxogpenoleygu
 • xelxogpenoliyiñ
 • xelxogpenoliymün
 • xelxogpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • xelxogrumepenoli
 • xelxogrumepenolmi
 • xelxogrumepenole
 • xelxogrumepenoliyu
 • xelxogrumepenoliymu
 • xelxogrumepenoleygu
 • xelxogrumepenoliyiñ
 • xelxogrumepenoliymün
 • xelxogrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • xelxogkapenoli
 • xelxogkapenolmi
 • xelxogkapenole
 • xelxogkapenoliyu
 • xelxogkapenolimu
 • xelxogkapenoleyegu
 • xelxogkapenoliyiñ
 • xelxogkapenloiymün
 • xelxogkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • xelxogkilchi
 • xelxogkil
 • xelxogkilpe
 • xelxogkilyu
 • xelxogkilmu
 • xelxogkilpeyegu
 • xelxogkiliñ
 • xelxogkilmün
 • xelxogkilpeyegün