PASSO DA QUI
MP.png wixa

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wixa

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wixalan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wixalen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wixanofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wixalan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • wixalan
 • wixaylami
 • wixalay
 • wixalayu
 • wixalaymu
 • wixalaygu
 • wixalayiñ
 • wixalaymün
 • wixalaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • wixalelan
 • wixalelaymi
 • wixalelay
 • wixalelayu
 • wixalelaymu
 • wixalelaygu
 • wixalelaiñ
 • wixalelaymün
 • wixalelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • wixalan
 • wixalaymi
 • wixalay
 • wixalayu
 • wixalaymu
 • wixalaygu
 • wixalayiñ
 • wixalaymün
 • wixalaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • wixapelayan
 • wixapelayaymi
 • wixapelayay
 • wixapelayayu
 • wixapelayaymu
 • wixapelayaygu
 • wixapelayaiñ
 • wixapelayaymün
 • wixapelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • wixapelan
 • wixapelaymi
 • wixapelay
 • wixapelayu
 • wixapelaymu
 • wixapelaygu
 • wixapelaiñ
 • wixapelaymün
 • wixapelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • wixapelafun
 • wixapelafuymi
 • wixapelafuy
 • wixapelafuyu
 • wixapelafuymu
 • wixapelafuygu
 • wixapelafuiñ
 • wixapefulaymün
 • wixapelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • wixapenofuli
 • wixapenofulimi
 • wixapenofule
 • wixapenofuliyu
 • wixapefunoleymu
 • wixapenofuleyegu
 • wixapenofuliyiñ
 • wixapenofuleymün
 • wixapenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • wixapenoli
 • wixapenolimi
 • wixapenole
 • wixapenoliyu
 • wixapenoliymu
 • wixapenoliygu
 • wixapenoliyiñ
 • wixapenoliymün
 • wixapenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • wixalayafun
 • wixalayafuymi
 • wixalayafuy
 • wixalayafuyu
 • wixalayafuymu
 • wixalayafuygu
 • wixalayafuiñ
 • wixalayafuymün
 • wixalayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • wixalayafunem
 • wixalayafuymiyem
 • wixalayafuyem
 • wixalayafuyuem
 • wixalayafuymuem
 • wixalayafuyguem
 • wixalayafuiñem
 • wixalayafuymünem
 • wixalayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • wixakilchi
 • wixakilge
 • wixakilpe
 • wixakiliyu
 • wixakinolmu
 • wixakinolpeyegu
 • wixalayaiñ
 • wixalayaymün
 • wixalayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • wixarumenofuli
 • wixarumenofulimi
 • wixarumenofule
 • wixarumenofuliyu
 • wixarumenofulimu
 • wixarumenofuleyegu
 • wixarumenofuliyiñ
 • wixarumenofuliymün
 • wixarumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • wixanofuli
 • wixanofulimi
 • wixanofule
 • wixanofuliyu
 • wixanofulimu
 • wixanofuleyegu
 • wixanofuliyiñ
 • wixanofuliymün
 • wixanofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • wixapenoli
 • wixapenolmi
 • wixapenole
 • wixapenoliyu
 • wixapenolimu
 • wixapenoleygu
 • wixapenoliyiñ
 • wixapenoliymün
 • wixapenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • wixarumepenoli
 • wixarumepenolmi
 • wixarumepenole
 • wixarumepenoliyu
 • wixarumepenoliymu
 • wixarumepenoleygu
 • wixarumepenoliyiñ
 • wixarumepenoliymün
 • wixarumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • wixakapenoli
 • wixakapenolmi
 • wixakapenole
 • wixakapenoliyu
 • wixakapenolimu
 • wixakapenoleyegu
 • wixakapenoliyiñ
 • wixakapenloiymün
 • wixakapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • wixakilchi
 • wixakil
 • wixakilpe
 • wixakilyu
 • wixakilmu
 • wixakilpeyegu
 • wixakiliñ
 • wixakilmün
 • wixakilpeyegün