PASSO DA QUI
MP.png wam

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wam

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wamlan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wamlelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wamlafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wamlan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • wamlan
 • wamlaymi
 • wamlay
 • wamlayu
 • wamlaymu
 • wamlaygu
 • wamlayiñ
 • wamlaymün
 • wamlaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • wamkülelan
 • wamkülelaymi
 • wamkülelay
 • wamkülelayu
 • wamkülelaymu
 • wamkülelaygu
 • wamkülelaiñ
 • wamkülelaymün
 • wamkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • wamlan
 • wamlaymi
 • wamlay
 • wamlayu
 • wamlaymu
 • wamlaygu
 • wamlayiñ
 • wamlaymün
 • wamlaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • wampelayan
 • wampelayaymi
 • wampelayay
 • wampelayayu
 • wampelayaymu
 • wampelayaygu
 • wampelayaiñ
 • wampelayaymün
 • wampelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • wampelan
 • wampelaymi
 • wampelay
 • wampelayu
 • wampelaymu
 • wampelaygu
 • wampelaiñ
 • wampelaymün
 • wampelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • wampelafun
 • wampelafuymi
 • wampelafuy
 • wampelafuyu
 • wampelafuymu
 • wampelafuygu
 • wampelafuiñ
 • wampefulaymün
 • wampelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • wampenofuli
 • wampenofulimi
 • wampenofule
 • wampenofuliyu
 • wampefunoleymu
 • wampenofuleyegu
 • wampenofuliyiñ
 • wampenofuleymün
 • wampenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • wampenoli
 • wampenolimi
 • wampenole
 • wampenoliyu
 • wampenoliymu
 • wampenoliygu
 • wampenoliyiñ
 • wampenoliymün
 • wampenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • wamlayafun
 • wamlayafuymi
 • wamlayafuy
 • wamlayafuyu
 • wamlayafuymu
 • wamlayafuygu
 • wamlayafuiñ
 • wamlayafuymün
 • wamlayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • wamlayafunem
 • wamlayafuymiyem
 • wamlayafuyem
 • wamlayafuyuem
 • wamlayafuymuem
 • wamlayafuyguem
 • wamlayafuiñem
 • wamlayafuymünem
 • wamlayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • wamkilchi
 • wamkilge
 • wamkilpe
 • wamkiliyu
 • wamkinolmu
 • wamkinolpeyegu
 • wamlayaiñ
 • wamlayaymün
 • wamlayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • wamrumenofuli
 • wamrumenofulimi
 • wamrumenofule
 • wamrumenofuliyu
 • wamrumenofulimu
 • wamrumenofuleyegu
 • wamrumenofuliyiñ
 • wamrumenofuliymün
 • wamrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • wamnofuli
 • wamnofulimi
 • wamnofule
 • wamnofuliyu
 • wamnofulimu
 • wamnofuleyegu
 • wamnofuliyiñ
 • wamnofuliymün
 • wamnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • wampenoli
 • wampenolmi
 • wampenole
 • wampenoliyu
 • wampenolimu
 • wampenoleygu
 • wampenoliyiñ
 • wampenoliymün
 • wampenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • wamrumepenoli
 • wamrumepenolmi
 • wamrumepenole
 • wamrumepenoliyu
 • wamrumepenoliymu
 • wamrumepenoleygu
 • wamrumepenoliyiñ
 • wamrumepenoliymün
 • wamrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • wamkapenoli
 • wamkapenolmi
 • wamkapenole
 • wamkapenoliyu
 • wamkapenolimu
 • wamkapenoleyegu
 • wamkapenoliyiñ
 • wamkapenloiymün
 • wamkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • wamkilchi
 • wamkil
 • wamkilpe
 • wamkilyu
 • wamkilmu
 • wamkilpeyegu
 • wamkiliñ
 • wamkilmün
 • wamkilpeyegün