PASSO DA QUI
MP.png güxamka

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • güxamka

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • güxamkalan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • güxamkalen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • güxamkanofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • güxamkalan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • güxamkalan
 • güxamkaylami
 • güxamkalay
 • güxamkalayu
 • güxamkalaymu
 • güxamkalaygu
 • güxamkalayiñ
 • güxamkalaymün
 • güxamkalaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • güxamkalelan
 • güxamkalelaymi
 • güxamkalelay
 • güxamkalelayu
 • güxamkalelaymu
 • güxamkalelaygu
 • güxamkalelaiñ
 • güxamkalelaymün
 • güxamkalelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • güxamkalan
 • güxamkalaymi
 • güxamkalay
 • güxamkalayu
 • güxamkalaymu
 • güxamkalaygu
 • güxamkalayiñ
 • güxamkalaymün
 • güxamkalaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • güxamkapelayan
 • güxamkapelayaymi
 • güxamkapelayay
 • güxamkapelayayu
 • güxamkapelayaymu
 • güxamkapelayaygu
 • güxamkapelayaiñ
 • güxamkapelayaymün
 • güxamkapelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • güxamkapelan
 • güxamkapelaymi
 • güxamkapelay
 • güxamkapelayu
 • güxamkapelaymu
 • güxamkapelaygu
 • güxamkapelaiñ
 • güxamkapelaymün
 • güxamkapelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • güxamkapelafun
 • güxamkapelafuymi
 • güxamkapelafuy
 • güxamkapelafuyu
 • güxamkapelafuymu
 • güxamkapelafuygu
 • güxamkapelafuiñ
 • güxamkapefulaymün
 • güxamkapelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • güxamkapenofuli
 • güxamkapenofulimi
 • güxamkapenofule
 • güxamkapenofuliyu
 • güxamkapefunoleymu
 • güxamkapenofuleyegu
 • güxamkapenofuliyiñ
 • güxamkapenofuleymün
 • güxamkapenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • güxamkapenoli
 • güxamkapenolimi
 • güxamkapenole
 • güxamkapenoliyu
 • güxamkapenoliymu
 • güxamkapenoliygu
 • güxamkapenoliyiñ
 • güxamkapenoliymün
 • güxamkapenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • güxamkalayafun
 • güxamkalayafuymi
 • güxamkalayafuy
 • güxamkalayafuyu
 • güxamkalayafuymu
 • güxamkalayafuygu
 • güxamkalayafuiñ
 • güxamkalayafuymün
 • güxamkalayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • güxamkalayafunem
 • güxamkalayafuymiyem
 • güxamkalayafuyem
 • güxamkalayafuyuem
 • güxamkalayafuymuem
 • güxamkalayafuyguem
 • güxamkalayafuiñem
 • güxamkalayafuymünem
 • güxamkalayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • güxamkakilchi
 • güxamkakilge
 • güxamkakilpe
 • güxamkakiliyu
 • güxamkakinolmu
 • güxamkakinolpeyegu
 • güxamkalayaiñ
 • güxamkalayaymün
 • güxamkalayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • güxamkarumenofuli
 • güxamkarumenofulimi
 • güxamkarumenofule
 • güxamkarumenofuliyu
 • güxamkarumenofulimu
 • güxamkarumenofuleyegu
 • güxamkarumenofuliyiñ
 • güxamkarumenofuliymün
 • güxamkarumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • güxamkanofuli
 • güxamkanofulimi
 • güxamkanofule
 • güxamkanofuliyu
 • güxamkanofulimu
 • güxamkanofuleyegu
 • güxamkanofuliyiñ
 • güxamkanofuliymün
 • güxamkanofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • güxamkapenoli
 • güxamkapenolmi
 • güxamkapenole
 • güxamkapenoliyu
 • güxamkapenolimu
 • güxamkapenoleygu
 • güxamkapenoliyiñ
 • güxamkapenoliymün
 • güxamkapenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • güxamkarumepenoli
 • güxamkarumepenolmi
 • güxamkarumepenole
 • güxamkarumepenoliyu
 • güxamkarumepenoliymu
 • güxamkarumepenoleygu
 • güxamkarumepenoliyiñ
 • güxamkarumepenoliymün
 • güxamkarumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • güxamkakapenoli
 • güxamkakapenolmi
 • güxamkakapenole
 • güxamkakapenoliyu
 • güxamkakapenolimu
 • güxamkakapenoleyegu
 • güxamkakapenoliyiñ
 • güxamkakapenloiymün
 • güxamkakapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • güxamkakilchi
 • güxamkakil
 • güxamkakilpe
 • güxamkakilyu
 • güxamkakilmu
 • güxamkakilpeyegu
 • güxamkakiliñ
 • güxamkakilmün
 • güxamkakilpeyegün