PASSO DA QUI
MP.png anü

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • anü

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • anülan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • anülelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • anülafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • anülan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • anülan
 • anülaymi
 • anülay
 • anülayu
 • anülaymu
 • anülaygu
 • anülayiñ
 • anülaymün
 • anülaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • anükülelan
 • anükülelaymi
 • anükülelay
 • anükülelayu
 • anükülelaymu
 • anükülelaygu
 • anükülelaiñ
 • anükülelaymün
 • anükülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • anülan
 • anülaymi
 • anülay
 • anülayu
 • anülaymu
 • anülaygu
 • anülayiñ
 • anülaymün
 • anülaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • anüpelayan
 • anüpelayaymi
 • anüpelayay
 • anüpelayayu
 • anüpelayaymu
 • anüpelayaygu
 • anüpelayaiñ
 • anüpelayaymün
 • anüpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • anüpelan
 • anüpelaymi
 • anüpelay
 • anüpelayu
 • anüpelaymu
 • anüpelaygu
 • anüpelaiñ
 • anüpelaymün
 • anüpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • anüpelafun
 • anüpelafuymi
 • anüpelafuy
 • anüpelafuyu
 • anüpelafuymu
 • anüpelafuygu
 • anüpelafuiñ
 • anüpefulaymün
 • anüpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • anüpenofuli
 • anüpenofulimi
 • anüpenofule
 • anüpenofuliyu
 • anüpefunoleymu
 • anüpenofuleyegu
 • anüpenofuliyiñ
 • anüpenofuleymün
 • anüpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • anüpenoli
 • anüpenolimi
 • anüpenole
 • anüpenoliyu
 • anüpenoliymu
 • anüpenoliygu
 • anüpenoliyiñ
 • anüpenoliymün
 • anüpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • anülayafun
 • anülayafuymi
 • anülayafuy
 • anülayafuyu
 • anülayafuymu
 • anülayafuygu
 • anülayafuiñ
 • anülayafuymün
 • anülayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • anülayafunem
 • anülayafuymiyem
 • anülayafuyem
 • anülayafuyuem
 • anülayafuymuem
 • anülayafuyguem
 • anülayafuiñem
 • anülayafuymünem
 • anülayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • anükilchi
 • anükilge
 • anükilpe
 • anükiliyu
 • anükinolmu
 • anükinolpeyegu
 • anülayaiñ
 • anülayaymün
 • anülayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • anürumenofuli
 • anürumenofulimi
 • anürumenofule
 • anürumenofuliyu
 • anürumenofulimu
 • anürumenofuleyegu
 • anürumenofuliyiñ
 • anürumenofuliymün
 • anürumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • anünofuli
 • anünofulimi
 • anünofule
 • anünofuliyu
 • anünofulimu
 • anünofuleyegu
 • anünofuliyiñ
 • anünofuliymün
 • anünofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • anüpenoli
 • anüpenolmi
 • anüpenole
 • anüpenoliyu
 • anüpenolimu
 • anüpenoleygu
 • anüpenoliyiñ
 • anüpenoliymün
 • anüpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • anürumepenoli
 • anürumepenolmi
 • anürumepenole
 • anürumepenoliyu
 • anürumepenoliymu
 • anürumepenoleygu
 • anürumepenoliyiñ
 • anürumepenoliymün
 • anürumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • anükapenoli
 • anükapenolmi
 • anükapenole
 • anükapenoliyu
 • anükapenolimu
 • anükapenoleyegu
 • anükapenoliyiñ
 • anükapenloiymün
 • anükapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • anükilchi
 • anükil
 • anükilpe
 • anükilyu
 • anükilmu
 • anükilpeyegu
 • anükiliñ
 • anükilmün
 • anükilpeyegün