PASSO DA QUI
PL.png asekurować

INFINITIVE

 

 • asekurować

 

 • *

PRESENT

 

 • asekuruję
 • asekurujesz
 • asekuruje
 • asekurujecie
 • asekurujemy
 • asekurują

 

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

PAST

 

 • asekurowałe/a/m
 • asekurowałe/a/ś
 • asekurował/a/o
 • asekurowali/ły/ście
 • asekurowali/ły/śmy
 • asekurowali/ły/

 

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

FUTURE

 

 • będę asekurował/a/
 • będziesz asekurował/a/
 • będzie asekurował/a/o/
 • będziecie asekurowali/ły/
 • będziemy asekurowali/ły/
 • będą asekurowali/ły/

 

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

CONDITIONAL

 

 • asekurował/a/bym
 • asekurował/a/byś
 • asekurował/a/o/by
 • asekurowali/ły/byście
 • asekurowali/ły/byśmy
 • asekurowali/ły/by

 

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

IMPERATIVE

 

 • asekuruj
 • niech asekuruje
 • asekurujmy
 • niech asekurują
 • asekurujcie

 

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

PARTICIPLE

Present active

 • asekurujący
 • *

Present passive

 • asekurując
 • *
 

Past active

 • asekurowanie
 • *

Past passive

 • *
 • *