PASSO DA QUI
PL.png akceptować

INFINITIVE

 

 • akceptować

 

 • zaakceptować

PRESENT

 

 • akceptuję
 • akceptujesz
 • akceptuje
 • akceptujecie
 • akceptujemy
 • akceptują

 

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

PAST

 

 • akceptowałe/a/m
 • akceptowałe/a/ś
 • akceptował/a/o
 • akceptowali/ły/ście
 • akceptowali/ły/śmy
 • akceptowali/ły/

 

 • zaakceptowałe/a/m
 • zaakceptowałe/a/ś
 • zaakceptował/a/o
 • zaakceptowali/ły/ście
 • zaakceptowali/ły/śmy
 • zaakceptowali/ły/

FUTURE

 

 • będę akceptował/a/
 • będziesz akceptował/a/
 • będzie akceptował/a/o/
 • będziecie akceptowali/ły/
 • będziemy akceptowali/ły/
 • będą akceptowali/ły/

 

 • zaakceptuję
 • zaakceptujesz
 • zaakceptuje
 • zaakceptujecie
 • zaakceptujemy
 • zaakceptują

CONDITIONAL

 

 • akceptował/a/bym
 • akceptował/a/byś
 • akceptował/a/o/by
 • akceptowali/ły/byście
 • akceptowali/ły/byśmy
 • akceptowali/ły/by

 

 • zaakceptował/a/bym
 • zaakceptował/a/byś
 • zaakceptował/a/o/by
 • zaakceptowali/ły/byście
 • zaakceptowali/ły/byśmy
 • zaakceptowali/ły/by

IMPERATIVE

 

 • akceptuj
 • niech akceptuje
 • akceptujmy
 • niech akceptują
 • akceptujcie

 

 • zaakceptuj
 • niech zaakceptuje
 • zaakceptujmy
 • niech zaakceptują
 • zaakceptujcie

PARTICIPLE

Present active

 • akceptujący
 • *

Present passive

 • akceptując
 • zaakceptowawszy
 

Past active

 • akceptowanie
 • zaakceptowanie

Past passive

 • *
 • zaakceptowany