PASSO DA QUI
SR.png їете зајецати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете зајецати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе зајецати
 • будем зајецао/ла
 • будеш зајецао/ла
 • буде зајецао/ла/ло
 • будемо зајецали/ле
 • будете зајецали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду зајецали/ле/ла
 • зајецао/ла сам
 • зајецао/ла си
 • зајецао/ла/ло jе
 • зајецали/ле смо
 • зајецали/ле сте

ДРУГИé

 • зајецали/ле/ла су
 • био/ла сам зајецао/ла
 • био/ла си зајецао/ла
 • био/ла/ло jе зајецао/ла/ло
 • били/ле смо зајецали/ле
 • били/ле сте зајецали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су зајецали/ле/ла
 • зајецах
 • зајеца
 • зајеца
 • зајецасмо
 • зајецасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • зајецаше
 • зајецах
 • зајецаше
 • зајецаше
 • зајецасмо
 • зајецасте

АОРИСТ

 

 • зајецаху
 • зајецао/ла бих
 • зајецао/ла би
 • зајецао/ла/ло би
 • зајецали/ле бисмо
 • зајецали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • зајецали/ле/ла би
 • био/ла бих зајецао/ла
 • био/ла би зајецао/ла
 • био/ла/ло би зајецао/ла/ло
 • били/ле бисмо зајецали/ле
 • били/ле бисте зајецали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би зајецали/ле/ла
 • зајецај
 • зајецајмо
 • зајецајте
 • закачити
 • закачим

ДРУГИé

 • закачиш
 • закачи
 • закачимо
 • закачите
 • закаче
 • їу закачити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш закачити
 • їе закачити
 • їемо закачити