PASSO DA QUI
SR.png їете заборавити

ИНФИНИТИВ

 

 • їете заборавити

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе заборавити
 • будем заборавио/ла
 • будеш заборавио/ла
 • буде заборавио/ла/ло
 • будемо заборавили/ле
 • будете заборавили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду заборавили/ле/ла
 • заборавио/ла сам
 • заборавио/ла си
 • заборавио/ла/ло jе
 • заборавили/ле смо
 • заборавили/ле сте

ДРУГИé

 • заборавили/ле/ла су
 • био/ла сам заборавио/ла
 • био/ла си заборавио/ла
 • био/ла/ло jе заборавио/ла/ло
 • били/ле смо заборавили/ле
 • били/ле сте заборавили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су заборавили/ле/ла
 • заборавих
 • заборави
 • заборави
 • заборависмо
 • заборависте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • заборавише
 • заборавјах
 • заборавјаше
 • заборавјаше
 • заборавјасмо
 • заборавјасте

АОРИСТ

 

 • заборавјаху
 • заборавио/ла бих
 • заборавио/ла би
 • заборавио/ла/ло би
 • заборавили/ле бисмо
 • заборавили/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • заборавили/ле/ла би
 • био/ла бих заборавио/ла
 • био/ла би заборавио/ла
 • био/ла/ло би заборавио/ла/ло
 • били/ле бисмо заборавили/ле
 • били/ле бисте заборавили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би заборавили/ле/ла
 • заборави
 • заборавимо
 • заборавите
 • заборавити се
 • заборавим се

ДРУГИé

 • заборавиш се
 • заборави се
 • заборавимо се
 • заборавите се
 • забораве се
 • заборавиїу се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • заборавиїеш се
 • заборавиїе се
 • заборавиїемо се