PASSO DA QUI
SR.png їете вршити

ИНФИНИТИВ

 

 • їете вршити

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе вршити
 • будем вршио/ла
 • будеш вршио/ла
 • буде вршио/ла/ло
 • будемо вршили/ле
 • будете вршили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду вршили/ле/ла
 • вршио/ла сам
 • вршио/ла си
 • вршио/ла/ло jе
 • вршили/ле смо
 • вршили/ле сте

ДРУГИé

 • вршили/ле/ла су
 • био/ла сам вршио/ла
 • био/ла си вршио/ла
 • био/ла/ло jе вршио/ла/ло
 • били/ле смо вршили/ле
 • били/ле сте вршили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су вршили/ле/ла
 • врших
 • врши
 • врши
 • вршисмо
 • вршисте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • вршише
 • вршјах
 • вршјаше
 • вршјаше
 • вршјасмо
 • вршјасте

АОРИСТ

 

 • вршјаху
 • вршио/ла бих
 • вршио/ла би
 • вршио/ла/ло би
 • вршили/ле бисмо
 • вршили/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • вршили/ле/ла би
 • био/ла бих вршио/ла
 • био/ла би вршио/ла
 • био/ла/ло би вршио/ла/ло
 • били/ле бисмо вршили/ле
 • били/ле бисте вршили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би вршили/ле/ла
 • врши
 • вршимо
 • вршите
 • вршїати
 • вршїам

ДРУГИé

 • вршїаш
 • вршїа
 • вршїамо
 • вршїате
 • вршїају
 • їу вршїати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш вршїати
 • їе вршїати
 • їемо вршїати