PASSO DA QUI
SR.png їете врлудати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете врлудати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе врлудати
 • будем врлудао/ла
 • будеш врлудао/ла
 • буде врлудао/ла/ло
 • будемо врлудали/ле
 • будете врлудали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду врлудали/ле/ла
 • врлудао/ла сам
 • врлудао/ла си
 • врлудао/ла/ло jе
 • врлудали/ле смо
 • врлудали/ле сте

ДРУГИé

 • врлудали/ле/ла су
 • био/ла сам врлудао/ла
 • био/ла си врлудао/ла
 • био/ла/ло jе врлудао/ла/ло
 • били/ле смо врлудали/ле
 • били/ле сте врлудали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су врлудали/ле/ла
 • врлудах
 • врлуда
 • врлуда
 • врлудасмо
 • врлудасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • врлудаше
 • врлудах
 • врлудаше
 • врлудаше
 • врлудасмо
 • врлудасте

АОРИСТ

 

 • врлудаху
 • врлудао/ла бих
 • врлудао/ла би
 • врлудао/ла/ло би
 • врлудали/ле бисмо
 • врлудали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • врлудали/ле/ла би
 • био/ла бих врлудао/ла
 • био/ла би врлудао/ла
 • био/ла/ло би врлудао/ла/ло
 • били/ле бисмо врлудали/ле
 • били/ле бисте врлудали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би врлудали/ле/ла
 • врлудај
 • врлудајмо
 • врлудајте
 • врпоїити се
 • врпоїим се

ДРУГИé

 • врпоїиш се
 • врпоїи се
 • врпоїимо се
 • врпоїите се
 • врпоїе се
 • врпоїиїу се

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • врпоїиїеш се
 • врпоїиїе се
 • врпоїиїемо се