PASSO DA QUI
SR.png їете вриштати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете вриштати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе вриштати
 • будем вриштао/ла
 • будеш вриштао/ла
 • буде вриштао/ла/ло
 • будемо вриштали/ле
 • будете вриштали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду вриштали/ле/ла
 • вриштао/ла сам
 • вриштао/ла си
 • вриштао/ла/ло jе
 • вриштали/ле смо
 • вриштали/ле сте

ДРУГИé

 • вриштали/ле/ла су
 • био/ла сам вриштао/ла
 • био/ла си вриштао/ла
 • био/ла/ло jе вриштао/ла/ло
 • били/ле смо вриштали/ле
 • били/ле сте вриштали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су вриштали/ле/ла
 • вриштах
 • вришта
 • вришта
 • вриштасмо
 • вриштасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • вришташе
 • вриштах
 • вришташе
 • вришташе
 • вриштасмо
 • вриштасте

АОРИСТ

 

 • вриштаху
 • вриштао/ла бих
 • вриштао/ла би
 • вриштао/ла/ло би
 • вриштали/ле бисмо
 • вриштали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • вриштали/ле/ла би
 • био/ла бих вриштао/ла
 • био/ла би вриштао/ла
 • био/ла/ло би вриштао/ла/ло
 • били/ле бисмо вриштали/ле
 • били/ле бисте вриштали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би вриштали/ле/ла
 • вришти
 • вриштимо
 • вриштите
 • врлудати
 • врлудам

ДРУГИé

 • врлудаш
 • врлуда
 • врлудамо
 • врлудате
 • врлудају
 • їу врлудати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш врлудати
 • їе врлудати
 • їемо врлудати