PASSO DA QUI
SR.png їете воштити

ИНФИНИТИВ

 

 • їете воштити

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе воштити
 • будем воштио/ла
 • будеш воштио/ла
 • буде воштио/ла/ло
 • будемо воштили/ле
 • будете воштили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду воштили/ле/ла
 • воштио/ла сам
 • воштио/ла си
 • воштио/ла/ло jе
 • воштили/ле смо
 • воштили/ле сте

ДРУГИé

 • воштили/ле/ла су
 • био/ла сам воштио/ла
 • био/ла си воштио/ла
 • био/ла/ло jе воштио/ла/ло
 • били/ле смо воштили/ле
 • били/ле сте воштили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су воштили/ле/ла
 • воштих
 • вошти
 • вошти
 • воштисмо
 • воштисте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • воштише
 • воштјах
 • воштјаше
 • воштјаше
 • воштјасмо
 • воштјасте

АОРИСТ

 

 • воштјаху
 • воштио/ла бих
 • воштио/ла би
 • воштио/ла/ло би
 • воштили/ле бисмо
 • воштили/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • воштили/ле/ла би
 • био/ла бих воштио/ла
 • био/ла би воштио/ла
 • био/ла/ло би воштио/ла/ло
 • били/ле бисмо воштили/ле
 • били/ле бисте воштили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би воштили/ле/ла
 • вошти
 • воштимо
 • воштите
 • возати
 • возам

ДРУГИé

 • возаш
 • воза
 • возамо
 • возате
 • возају
 • їу возати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш возати
 • їе возати
 • їемо возати