PASSO DA QUI
SR.png їете водити

ИНФИНИТИВ

 

 • їете водити

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе водити
 • будем водио/ла
 • будеш водио/ла
 • буде водио/ла/ло
 • будемо водили/ле
 • будете водили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду водили/ле/ла
 • водио/ла сам
 • водио/ла си
 • водио/ла/ло jе
 • водили/ле смо
 • водили/ле сте

ДРУГИé

 • водили/ле/ла су
 • био/ла сам водио/ла
 • био/ла си водио/ла
 • био/ла/ло jе водио/ла/ло
 • били/ле смо водили/ле
 • били/ле сте водили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су водили/ле/ла
 • водих
 • води
 • води
 • водисмо
 • водисте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • водише
 • воїах
 • воїаше
 • воїаше
 • воїасмо
 • воїасте

АОРИСТ

 

 • воїаху
 • водио/ла бих
 • водио/ла би
 • водио/ла/ло би
 • водили/ле бисмо
 • водили/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • водили/ле/ла би
 • био/ла бих водио/ла
 • био/ла би водио/ла
 • био/ла/ло би водио/ла/ло
 • били/ле бисмо водили/ле
 • били/ле бисте водили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би водили/ле/ла
 • води
 • водимо
 • водите
 • воштити
 • воштим

ДРУГИé

 • воштиш
 • вошти
 • воштимо
 • воштите
 • воште
 • їу воштити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш воштити
 • їе воштити
 • їемо воштити