PASSO DA QUI
SR.png їете водати

ИНФИНИТИВ

 

 • їете водати

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе водати
 • будем водао/ла
 • будеш водао/ла
 • буде водао/ла/ло
 • будемо водали/ле
 • будете водали/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду водали/ле/ла
 • водао/ла сам
 • водао/ла си
 • водао/ла/ло jе
 • водали/ле смо
 • водали/ле сте

ДРУГИé

 • водали/ле/ла су
 • био/ла сам водао/ла
 • био/ла си водао/ла
 • био/ла/ло jе водао/ла/ло
 • били/ле смо водали/ле
 • били/ле сте водали/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су водали/ле/ла
 • водах
 • вода
 • вода
 • водасмо
 • водасте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • водаше
 • водах
 • водаше
 • водаше
 • водасмо
 • водасте

АОРИСТ

 

 • водаху
 • водао/ла бих
 • водао/ла би
 • водао/ла/ло би
 • водали/ле бисмо
 • водали/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • водали/ле/ла би
 • био/ла бих водао/ла
 • био/ла би водао/ла
 • био/ла/ло би водао/ла/ло
 • били/ле бисмо водали/ле
 • били/ле бисте водали/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би водали/ле/ла
 • водај
 • водајмо
 • водајте
 • водити
 • водим

ДРУГИé

 • водиш
 • води
 • водимо
 • водите
 • воде
 • їу водити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш водити
 • їе водити
 • їемо водити