PASSO DA QUI
SR.png їете висити

ИНФИНИТИВ

 

 • їете висити

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе висити
 • будем висио/ла
 • будеш висио/ла
 • буде висио/ла/ло
 • будемо висили/ле
 • будете висили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду висили/ле/ла
 • висио/ла сам
 • висио/ла си
 • висио/ла/ло jе
 • висили/ле смо
 • висили/ле сте

ДРУГИé

 • висили/ле/ла су
 • био/ла сам висио/ла
 • био/ла си висио/ла
 • био/ла/ло jе висио/ла/ло
 • били/ле смо висили/ле
 • били/ле сте висили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су висили/ле/ла
 • висих
 • виси
 • виси
 • висисмо
 • висисте

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • висише
 • висјах
 • висјаше
 • висјаше
 • висјасмо
 • висјасте

АОРИСТ

 

 • висјаху
 • висио/ла бих
 • висио/ла би
 • висио/ла/ло би
 • висили/ле бисмо
 • висили/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • висили/ле/ла би
 • био/ла бих висио/ла
 • био/ла би висио/ла
 • био/ла/ло би висио/ла/ло
 • били/ле бисмо висили/ле
 • били/ле бисте висили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би висили/ле/ла
 • виси
 • висимо
 • висите
 • витлати
 • витлам

ДРУГИé

 • витлаш
 • витла
 • витламо
 • витлате
 • витлају
 • їу витлати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш витлати
 • їе витлати
 • їемо витлати