PASSO DA QUI
SR.png їете вирити

ИНФИНИТИВ

 

 • їете вирити

ПРЕЗЕНТ

 

 • їе вирити
 • будем вирио/ла
 • будеш вирио/ла
 • буде вирио/ла/ло
 • будемо вирили/ле
 • будете вирили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду вирили/ле/ла
 • вирио/ла сам
 • вирио/ла си
 • вирио/ла/ло jе
 • вирили/ле смо
 • вирили/ле сте

ДРУГИé

 • вирили/ле/ла су
 • био/ла сам вирио/ла
 • био/ла си вирио/ла
 • био/ла/ло jе вирио/ла/ло
 • били/ле смо вирили/ле
 • били/ле сте вирили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су вирили/ле/ла
 • вирих
 • вири
 • вири
 • вирисмо
 • виристе

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • вирише
 • вирјах
 • вирјаше
 • вирјаше
 • вирјасмо
 • вирјасте

АОРИСТ

 

 • вирјаху
 • вирио/ла бих
 • вирио/ла би
 • вирио/ла/ло би
 • вирили/ле бисмо
 • вирили/ле бисте

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • вирили/ле/ла би
 • био/ла бих вирио/ла
 • био/ла би вирио/ла
 • био/ла/ло би вирио/ла/ло
 • били/ле бисмо вирили/ле
 • били/ле бисте вирили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би вирили/ле/ла
 • вири
 • виримо
 • вирите
 • вирманисати
 • вирманишем

ДРУГИé

 • вирманишеш
 • вирманише
 • вирманишемо
 • вирманишете
 • вирманишу
 • їу вирманисати

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш вирманисати
 • їе вирманисати
 • їемо вирманисати